Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietoturvan kehittämisen tukea myönnetty ensimmäisille yrityksille vauhdittamaan tietoturvaa parantavien toimenpiteiden toimeenpanoa

Tietoturva Nyt!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt tietoturvan kehittämisen tukea ensimmäisille yrityksille. Muiden yritysten hakemusten käsittely on täydessä vauhdissa. Viimeisten joukossa hakemuksensa jättäneet yritykset joutuvat kuitenkin vielä odottamaan päätöksiä hakemistaan tuista.

Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tuen tavoitteena on nostaa yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tuessa on kaksi tukiluokkaa: pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä enintään 15 000 euron tuki ja kaikkien yrityksien haettavissa oleva enintään 100 000 euron tuki.

Tuen hakeminen avautui 1.12.2022 ja nyt ensimmäiset tukea hakeneet yritykset ovat saaneet Traficomilta päätöksen tuesta. Myös näihin päätöksiin liittyvät ensimmäiset tukieurot laitetaan piakkoin maksuun ja ne saapuvat yritysten hakemuksissa ilmoittamille tileille kuukauden kuluessa tukipäätöksen antamisesta. Enintään 15 000 euron tukea hakeneille myönnetty tuki maksetaan yhdellä kertaa. Enintään 100 000 euron tukea hakeneille myönnetty tuki maksetaan kahdessa osassa siten, että 70 prosenttia myönnetystä tuesta maksetaan kuukauden kuluessa tukipäätöksen antamisesta ja loput 30 prosenttia sen jälkeen, kun yritys on toimittanut virastolle selvityksen tuen käytöstä riittävine tietoineen.

"Ensimmäisten hakemusten käsittely ja tukipäätösten valmistelu on kestänyt hieman arvioitua kauemmin, koska hakijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on ollut tarve tehdä joitakin kaikkia hakijoita koskevia yleisiä linjauksia. Nyt nämä linjaukset on saatu valmiiksi ja saamme käsiteltyä hakemuksia ja valmisteltua päätöksiä nopeutetulla vauhdilla", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutinen.

Hakemusten käsittely täydessä vauhdissa

Hakemukset käsitellään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan täyttääkö tukea hakenut yritys ja hakemuksessa ilmoitetut toimenpiteet tuen myöntämiseksi asetetut kriteerit. Traficom pyytää tarvittaessa hakijalta myös lisätietoja, jos hakemuksessa ilmoitetut tiedot eivät riitä tarkastelun tekemiseksi. Toisessa vaiheessa valmistellaan tukipäätös. Parhaillaan käsitellään täydellä vauhdilla joulukuun ensimmäisten päivien aikana tulleita hakemuksia. Moni näistä hakemuksista odottaa enää päätöksen valmistumista. Kaiken kaikkiaan tukea on hakenut jo noin 600 yritystä.

"Yli kolmasosa noin 600 hakemuksesta tuli joulukuun neljän ensimmäisen päivän aikana ja hakemusten käsittely ottaa oman aikansa. Vie viikkoja ennen kuin pääsemme käsittelemään myöhemmin tulleita hakemuksia. Siten erityisesti joulukuun loppupuolella ja tammikuun aikana hakemuksensa jättäneet yritykset joutuvat valitettavasti odottamaan päätöksiään maaliskuun alkupuolelle", Juutinen sanoo.