Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomi.fi-valtuuksissa organisaatio tai henkilö voi antaa toiselle henkilölle tai organisaatiolle oikeuden asioida puolestaan Traficomin liikenteen sähköisissä palveluissa.

Traficomin liikenteen Oma asiointi -palvelussa käytetään seuraavia valtuusrekisterin valtuuksia:

Liikenteentoimijan tietojen ja lupien ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta liikenteentoimijana toimimiseen liittyen

 • tehdä sopimuksia, maksujen oikaisupyyntöjä ja lupahakemuksia sekä katsella lupatietoja
 • ilmoittaa ajoneuvojen käyttövastaavan
 • päivittää laskutustietoja
 • katsella ja muokata valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja 

Liikennevälineiden tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia

Ajoneuvojen rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa valtuuttajan ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten

 • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon valtuuttajan omistukseen tai hallintaan
 • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
 • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
 • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia

Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen

 • luoda varmenteen
 • tehdä luovutusilmoituksen, ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
 • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
 • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
 • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia

Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten

 • muuttaa ajoneuvoveron maksuerää
 • hakea vapautusta ajoneuvoverosta (vain henkilöasiakas)
 • siirtää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta ajoneuvolta toiselle (vain henkilöasiakas)
 • päättää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta (vain henkilöasiakas)
 • hakea ajoneuvojen verovelkatietoja
 • ilmoittaa tilinumero ajoneuvoveron palautusta varten (vain organisaatio)
 • ilmoittaa kuorma-auton vetolaitteen käytöstä tai käyttämättömyydestä
 • hakea polttoainemaksusta vapauttamista 
 • maksaa ajoneuvoveroa
 • hakea ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirtoa (vain organisaatio)
 • hakea ajoneuvoveron laskutussopimusta (vain organisaatio)
 • katsella valtuuttajan ajoneuvovero- ja verovapautustietoja
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja (vain organisaatio)
 • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.

Ajoneuvoverotuksen neuvonta

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajoneuvoverotukseen ja polttoainemaksuihin liittyvissä asioissa. Huomaa, että tämä valtuutus on käytössä vain eservices asiointi- yhteydenottolomakkeilla.

Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia>
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.

Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta
 • ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia

Meripalvelutietojen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa miehistön meripalvelutiedot
 • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia

Liikennevälinetietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • tilata kulkuneuvotietoja
 • katsella liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
 • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.

Ilma-aluksen rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilma-aluksen rekisteröinti-ilmoituksen.

Ilma-alusten lupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea ilma-aluksiin liittyviä lupia kuten lentokelpoisuustodistus, lentokelpoisuuden tarkastustodistus tai melutodistus

Ilmailun toimintakäsikirjojen ja menetelmien hyväksyttäminen ja muuttaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea hyväksyntää ilmailun toimintakäsikirjoille ja menetelmille ja niiden muutoksille
 • ilmoittaa sellaisista muutoksista, jotka eivät vaadi ennakkohyväksyntää.

Ilmailun toimilupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea ilmailun toimilupia tai niiden muutoksia
 • ilmoittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisesta tai toimiluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta ja luvan palauttamisesta.

Henkilöasiakkaat

Henkilöasiakkaat voivat asioida toisen henkilön puolesta seuraavilla valtuuksilla: 

 • Ajoneuvojen rekisteröinti
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen (pois lukien tilinumeron ilmoitus)
 • Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen
 • Liikennevälinetietojen tilaaminen
 • Ilma-aluksen rekisteröinti
 • Ilma-alusten lupien hakeminen

Valtuutus Kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä

Käyttäjän valitessa Yrityksen puolesta asioinnin, tarkistetaan Kaupparekisteristä, YTJ:stä ja yhdistysrekisteristä, onko henkilöllä määriteltynä edustamisoikeutta, joka oikeuttaa asioimaan yrityksen/organisaation puolesta. Jos tällainen edustamis- ja allekirjoitusoikeus henkilöllä on, ei asioijan tarvitse tehdä mitään, vaan hän voi asioida Oma asiointi -palvelussa ilman erillistä Suomi.fi-valtuuden myöntämistä. Edustamisoikeuksia palvelussamme ovat:

 • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Yhtiömies (YHM)
 • Hallituksen jäsen osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (J)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä tai asunto-osakeyhtiössä (PJ)
 • Yhdistyksen puheenjohtaja (PJ) tai jäsen (J)
 • Selvitysmies (S)

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet voivat valtuuttaa yhdessä, jos 

 • Kaupparekisteristä löytyy tieto hallituksen jäsenistä
 • Kaikilla hallituksen jäsenillä on suomalainen henkilötunnus.

Lue lisää yrityksen tai yhteisön puolesta asioinnista Suomi.fi-sivustolta. (Ulkoinen linkki)

Annettu valtuus valtuusrekisterissä

Jos yrityksen edustajalla ei ole asemaan perustuvaa oikeutta asioida organisaation puolesta, tulee hänellä olla yrityksen hänelle antama valtuus valtuusrekisterissä. Valtuutuksen voi antaa yrityksen asemavaltuutettu henkilö tai sen voi antaa henkilö, jolle asemavaltuutettu on antanut valtuuksien myöntämisoikeudet. (Ulkoinen linkki)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. (Ulkoinen linkki)

Anna ja pyydä valtuuksia

Kun tunnistaudut Suomi.fihin, voit antaa ja pyytää sähköisiä valtuuksia valitsemiesi asioiden hoitamiseen.

Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu

Oma asiointi -palvelussa otetaan käytöön Finnish Authenticator -tunnistuspalvelu KATSOsta poistumisen yhteydessä. FinnAuth-tunnistuspalvelulla tunnistautuvat suomalaisten organisaatioiden ulkomaalaiset työntekijät, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Lue lisää Finnish Authenticator -tunnistuspalvelusta. (Ulkoinen linkki)

Päivitetty