Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajoneuvon käyttövastaavatiedon ilmoittaminen ja poistaminen

Palvelussa voit ilmoittaa yritykselle käyttövastaavan tai poistaa yritykselle merkityn käyttövastaavan.

Yrityksen on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin käyttövastaava, jos yrityksen autolle ei ole merkitty rekisteriin haltijaksi luonnollista henkilöä.

Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa henkilöä, jolla on tiedot auton kuljettajista tai joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. Käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Tiedot käyttövastaavasta tarvitaan automaattista liikennevalvontaa varten. Liikennevirhemaksu määrätään ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle. Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä haltijaksi, liikennevirhemaksu määrätään käyttövastaavalle. 

Käyttövastaavailmoitus tehdään yrityskohtaisesti. Yhdellä y-tunnuksella voi olla vain yksi käyttövastaava. Uudesta käyttövastaavasta tehty ilmoitus korvaa aiemmin ilmoitetun käyttövastaavan.

Toiminimelle ei tarvitse ilmoittaa käyttövastaavaa.

Tiedon ilmoittaminen ja poistaminen

Käyttövastaavaksi merkittävä henkilö lisää itsensä käyttövastaavaksi lomakkeella B132. Ilmoittajan tiedossa on oltava yrityksen nimi ja Y-tunnus. Käyttövastaavaksi merkitty henkilö voi poistaa itsensä käyttövastaavan roolista samalla lomakkeella.

Myös yrityksen edustamisoikeutettu henkilö tai henkilö, jolle on annettu liikenteentoimijoiden tietojen ja lupien ylläpito -valtuus, voi ilmoittaa tai poistaa käyttövastaavan. Ilmoitukselle on oltava käyttövastaavaksi merkittävän henkilön suostumus.  Lisätietoja: Liikenteen sähköiset palvelut ja Suomi.fi-valtuudet (Ulkoinen linkki)

Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.