Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Fi-verkkotunnuksen käyttäjä vastaa oman verkkotunnusrekisteröintinsä lainmukaisuudesta. Lainmukaisuus arvioidaan jälkikäteen, jos poistovaatimus tulee vireille. Poistovaatimuksella voit vaatia omaa suojattua nimeäsi tai tavaramerkkiäsi loukkaavan verkkotunnuksen poistamista ja siirtoa itsellesi.

Näin teet poistovaatimuksen

Voit tehdä poistovaatimuksen, jos verkkotunnus loukkaa suojattua nimeäsi tai tavaramerkkiäsi. Voit  myös samalla vaatia verkkotunnuksen siirtoa itsellesi. Tarkistathan, että olet rekisteröinyt nimesi tai tavaramerkkisi ennen kuin vaatimuksesi kohteena oleva fi-verkkotunnus on rekisteröity. Muutoin vaatimuksesi ei menesty.

Rekisteröimätön nimi tai tavaramerkki voi olla poistamisen perusteena vain silloin, kun se on kiistattomasti vakiintunut. Vakiintumisen nojalla poistovaatimus voi menestyä vain poikkeuksellisen tunnettujen nimien ja tavaramerkkien osalta.

Fi-verkkotunnuksen poistovaatimus on tehtävä aina kirjallisesti. Perustele vaatimuksesi mahdollisimman kattavasti. Toimita vaatimus Traficomille poistovaatimuslomakkeella.

Poistovaatimukset käsitellään Traficomissa vain suomen ja ruotsin kielillä, käsittely on maksutonta. Virasto ei käännä muilla kielillä saapuneita vaatimuksia, vaan vaatimuksen tekijä vastaa mahdollisista käännöksistä itse. Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse ja puhelimitse myös englanniksi.

Vaatimuksen peruuttaminen on yksinkertaista ja sen voi tehdä milloin vain. Jos kiistan osapuolet päätyvät vireillä olevassa asiassa sovintoratkaisuun, vaatimuksen esittäjän tulee peruuttaa vaatimuksensa, jotta asian käsittely raukeaa. Vaatimuksen voi peruuttaa lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti Traficomiin.

Poistovaatimuksen käsittelyn vaiheet Traficomissa

1

poistovaatimuksen vireilleottaminen

2

osapuolten kuuleminen ja asian selvittäminen

3

valituskelpoisen päätöksen antaminen riittävän selvityksen jälkeen

Poistovaatimuksen vireilletulo

Poistovaatimuksen tultua vireille fi-verkkotunnuksen rekisteröineelle käyttäjälle lähetetään asiasta ilmoitus sähköpostitse ja verkkotunnus asetetaan "Siirto estetty" -tilaan asian käsittelyn ajaksi. Tila estää verkkotunnuksen siirtämisen toiselle käyttäjälle. Muutoin verkkotunnus on käytössä normaalisti eikä tila vaikuta mahdollisten verkkosivujen tai sähköpostipalvelujen toimintaan. Huomaathan, että verkkotunnuksen voimassaoloaika voi päättyä normaalisti prosessin aikana.

Kuuleminen ja selvitys

Jos poistovaatimus

  • on ilmeisen perusteeton, se hylätään kuulematta verkkotunnuksen käyttäjää. Hylkypäätös toimitetaan myös verkkotunnuksen käyttäjälle tiedoksi.
  • edellyttää verkkotunnuksen käyttäjän kuulemista, lähetetään tälle erikseen selvityspyyntö sähköpostitse.

Asianosaisen on annettava selvitys pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Määräaikaa voidaan hallintolain perusteella pidentää asianosaisen pyynnöstä. Asianosaisia kuullaan tarvittaessa useita kertoja.

Päätös ja muutoksenhaku

Voit vaatia muutosta fi-verkkotunnusta koskevaan päätökseen valittamalla siitä markkinaoikeuteen.  Muutosta haetaan kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökset annetaan tiedoksi pääsääntöisesti sähköpostilla, joka katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jokaisen päätöksen liitteenä on yksityiskohtainen ohjeistus siitä, miten ja missä ajassa päätöksestä voi valittaa.

 

Sähköinen asiointi

Ilmainen