Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae lentopaikan rakentamislupaa

Hae lentopaikan rakentamislupaa.

Lentopaikan rakentamislupahakemukseen tarvitaan:

  1. Hakijan nimi, postiosoite ja puhelinnumero
  2. Hakijan henkilötunnus, Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero
  3. Jos hakijana on yhteisö, sitä koskeva ote asianomaisesta julkisesta rekisteristä taikka muu vastaava selvitys hakijasta; selvityksestä on ilmettävä nimenkirjoitusoikeus
  4. Hakijan ehdotus lentopaikan nimeksi
  5. Lentopaikan sijainti merkittynä peruskartalle tai vastaavalle kartalle
  6. Selvitys hakijan oikeudesta maa-alueen käyttöön lentopaikkana
  7. Kopio ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristöluvasta tai kopio ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetuin lain (468/1994) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, jos sanottu laki edellyttää arviointiselostusta
  8. Lentopaikkaa koskeva suunnitelmaselostus ja -piirustus, joista käyvät ilmi rakennettavat kiitotiet, kiitoalueet ja muut maarakenteet, rakennusten ja laitteiden sijainti, tulotie ja muut maaliikennejärjestelyt
  9. Selvitys lentopaikan lähestymis-, nousu- ja siirtymäpintojen esteettömyydestä sekä selvitys horisontaalipinnan lentoesteistä
  10. Ilmailumäärärys AGA M1-1 kohdassa 2.5 luetellut tiedot lentopaikasta.

Traficom voi pyytää lisäksi muitakin turvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellisia selvityksiä.