Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae muuntotukea 1.1.2022 - 31.12.2022

Muuntotuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.

Muuntotuki on

 • 1000 €, kun auto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi
 • 200 €, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi

Muuntotuen edellytykset

 • Hakijan on oltava omistaja tai haltija
 • Muutettava auto on henkilöauto
 • Muuntotuki voidaan myöntää vain yhden kerran samasta henkilöautosta.
 • Muuntotuki voidaan myöntää yhden kerran kalenterivuoden aikana yksityiselle henkilölle tai yritykselle.
 • Kaasu- tai etanolikonversio on tehty Traficomin määräyksen mukaisesti ja muutoskatsastettu 1.1.2022 jälkeen.
 • Liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin henkilöauton käyttövoimaksi merkitään kokonaan tai osittain kaasu tai ajoneuvon rekisteritietoihin tehdään merkintä sen soveltuvuudesta korkeaseosetanolille.
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät myös valtionavustuslain mukaisesti.
 • Ukrainan sodan vuoksi luonnollisille henkilöille on asetettu pakotteita. Tällaisille henkilöille on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Hankintatukea- tai muuntotukea ei myönnetä pakotelistalla oleville hakijoille tai oikeushenkilöille, joiden tosiasiallinen omistaja on pakotteiden piirissä. Lisätietoa pakotteista muun muassa ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Ulkoinen linkki)

Yksityishenkilö: toimi näin

2: Hae muuntotukea

Muuntotuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.

Kun olet muutoskatsastanut autosi kaasu- tai etanolikäyttöiseksi, voit hakea siihen tukea Traficomilta. Ennen hakemuslomakkeen täyttöä tulee esikysymyksiä, joiden jälkeen pääset tekemään hakemuksen, jos hakemisen edellytykset täyttyvät.

 

3: Tuen myöntäminen ja maksaminen

Muuntotuki voidaan myöntää, mikäli kaikki tuen myöntämiseen liittyvät edellytykset täyttyvät. Jos muuntotuki myönnetään, tuki maksetaan tukipäätöksen mukaisesti.

Traficom voi pyytää lisäselvitystä tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen tarkistamiseksi.

Yritys: toimi näin

1: Tee muuntotukihakemus

Muuntotuen hakuaika on päättynyt 31.12.2022.

Yritys tekee hakemuksella suunnitelman muutostöistä. Yrityksen pitää tehdä muuntotukihakemus, ennen kuin kohteena olevan ajoneuvon muutostyöt aloitetaan. Muuntotukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle . Muuntotuki voidaan myöntää vain, jos muuntoon ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista. 

Hakemuksen perusteella Traficom tekee asiassa ehdollisen päätöksen, että hakijalle on tehty varaus muuntotuesta. Yritys voi toteuttaa muutostyöt ja muutoskatsastuksen vasta, kun yritys on saanut ehdollisen päätöksen.

Ennen hakemuslomakkeen täyttöä tulee esikysymyksiä, joiden jälkeen pääset tekemään hakemuksen, jos hakemisen edellytykset täyttyvät.

2: Traficom tekee ehdollisen päätöksen

Traficom tekee ehdollisen päätöksen ja varaa budjetista haetun tuen määrän, mikäli tuen myöntämiseen liittyvät edellytykset täyttyvät. Yritys voi toteuttaa muutostyöt ja muutoskatsastuksen vasta, kun yritys on saanut ehdollisen päätöksen. 

Saat tiedon ehdollisesta päätöksestä hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ehdolliseen päätökseen ei voi hakea muutosta. 

Traficom voi pyytää lisäselvitystä tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen tarkistamiseksi.

3: Lähetä tiedot tehdyistä muutostöistä.

Tee suunnitelman tai kuvauksen mukainen muunto ja ilmoita Traficomille hyväksytyn muutoskatsastuksen tiedot kahden kuukauden sisällä ehdollisen päätöksen tiedoksisaamisesta.

Ilmoita tiedot ehdollisen päätöksen mukana tulleen ohjeistuksen mukaisesti.

4: Tuen vahvistaminen ja maksaminen

Päätös muuntotuen myöntämisestä voidaan vahvistaa, jos kaikki tuen myöntämiseen liittyvät edellytykset täyttyvät. Tuki maksetaan vahvistamispäätöksen mukaisesti.

Jos yritys ei ilmoita kahden kuukauden kuluttua ehdollisen päätöksen saatuaan tietoja toteutetuista muutostöistä, Traficom hylkää hakemuksen.

Asiakaspalvelu

Traficomin neuvonta, p. 029 534 5100 (arkisin klo 8–16.15).