Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Viranomaisena Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kerää ja käsittelee henkilötietoja sille laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Sinulla on oikeus saada nähtäväksi itseäsi koskevat henkilötiedot, ja mikäli havaitset henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita voit vaatia tietojen oikaisemista. Kirjautuneena käyttäjänä Oma asiointi -palvelusta pääset katsomaan omia tietojasi.

Käytä tätä palvelua, jos

 • Haluat katsella omia ajoneuvotietojasi
 • Haluat katsella omia vesikulkuneuvo- ja alustietojasi
 • Haluat katsella omia ajokortti- ja ajo-oikeustietojasi
 • Haluat tulostaa ajokorttiotteen
 • Haluat katsella ja tulostaa omat tieliikenteen ammattipätevyystietosi
 • Haluat katsella omia merenkulun ammattipätevyystietojasi
 • Haluat tulostaa meripalveluotteen
 • Haluat saada omat muut Traficomin rekistereihin talletetut henkilötietosi
 • Haluat oikaista itseäsi koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentää mahdolliset puutteelliset henkilötiedot
 • Haluat tarkastella omia tiedonluovutuskieltojasi
 • Haluat muuttaa omia tiedonluovutuskieltojasi

Palvelusta saat seuraavat tiedot:

 • Omat ajoneuvotiedot
  • Voit katsella omia nykyisiä ajoneuvotietojasi. Palvelussa näet rekisterissä olevat ajoneuvosi, sekä ajoneuvot, joissa olet luovutusilmoitettuna
 • Omat vesikulkuneuvo- ja alustiedot
  • Voit katsella nykyisiä vesikulkuneuvo- ja alustietojasi. Palvelussa näet rekisterissä olevat vesikulkuneuvosi ja aluksesi, sekä vesikulkuneuvot, joissa olet luovutusilmoitettuna
 • Omat kuljettajatiedot
  • Voit tarkastaa omat ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tietosi
  • Voit tulostaa ajokorttiotteen
 • Omat tieliikenteen ammattipätevyystiedot
  • Voit tarkastaa ja tulostaa omat kuorma- ja linja-autonkuljettajan sekä taksinkuljettajan ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutustietosi, ADR-ajolupatietosi, kuljettajakorttitietosi, kuljettajan ammattipätevyyskortin ja taksinkuljettajan ajoluvan tietosi
 • Omat merenkulun ammattipätevyydet
  • Voit tarkastaa omat rekisterissä olevat pätevyys-, koulutus- ja meripalvelutiedot sekä tulostaa meripalveluotteen
 • Omat tiedonluovutuskiellot
  • Voit tarkastaa ja muuttaa omia rekisterissä olevia tiedonluovutuskieltoja

Edellytykset

 • Palvelu edellyttää tunnistautumista

Huomioitavaa