Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rautateiden turvallisuuskertomuksessa 2021 kuvataan rautatieturvallisuuden tilaa Suomessa vuonna 2021. Turvallisuuskertomuksessa kuvataan lisäksi viraston rautateihin liittyvien lupa-, valvonta- sääntelytoimintojen keskeiset asiat vuoden 2021 osalta. Turvallisuuskertomus on raideliikennelain 1302/2018 17 §:n mukainen Traficomin rautateiden vuosikertomus. Raideliikennelain mukaan Traficomin on vuosittain laadittava kertomus edeltävän vuoden toiminnastaan sekä Suomen rautatieturvallisuuden kehittymisestä ja toimitettava kertomus Euroopan Unionin rautatievirasto ERAlle syyskuun loppuun mennessä. Turvallisuuskertomus toimitetaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriölle sekä julkaistaan Traficomin verkkosivuilla. Tässä turvallisuuskertomuksessa esitettyjen turvallisuutta koskevien tietojen pääasiallisina lähteinä on käytetty rataverkon haltijoiden ja rautatieliikenteen harjoittajien turvallisuuskertomuksia, rautatietoimijoiden onnettomuus- ja vaaratilanneilmoituksia sekä onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksia.

Traficomin toimintaa koskevat tiedot on koottu Traficomin toimintaa koskevista asiakirjoista sekä haastattelemalla Traficomin asiantuntijoita. Turvallisuuskertomuksen rakenne noudattaa ERAn aihetta koskevan ohjeen uusinta versiota, joka annettiin huhtikuussa 2020. Liitteen 1 tiedot on koottu vuoden 2022 liitepohjaan.