Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröimätöntä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä kuin erikseen mainituissa poikkeustapauksissa. Todetun väärinkäytöksen seurauksena Traficom laittaa maksuun ajoneuvoveron jälki- ja lisäveroa. Liikennevakuutuskeskus perii myös vakuuttamattomalta ajalta vakuuttamattomuusmaksua.

Liikennekäytöstä poistetulla tai rekisteröimättömällä ajoneuvolla ei saa ajaa ennen liikennekäyttöönottoa kuin erikseen mainituissa poikkeustilanteissa. Jos liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröimätöntä ajoneuvoa on käytetty liikenteessä, valvova viranomainen toimittaa asiasta ilmoituksen Traficomille.

Asiassa lähetetään kaikille asianosaisille selvityspyyntö, johon on mahdollisuus antaa selvitys määräaikaan mennessä. Selvityspyyntö ei ole vielä päätös asiassa. Selvityspyynnöllä on varattu tilaisuus selvityksen antamiseen, ennen varsinaisen päätöksen tekemistä.

  • Jos asiaan ei anneta selvitystä määräaikaan mennessä, Traficom tekee asiassa päätöksen automaattisesti verotusjärjestelmässä. 
  • Jos asiaan annetaan selvitys, Traficom tekee päätöksen manuaalisessa prosessissa asiantuntijan toimesta, ottaen huomioon asiassa esitetyn selvityksen. 

Päätös asiassa toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä (OmaPosti tai Suomi.fi-viestit) tai toissijaisesti postitse liikenneasioiden rekisterin mukaiseen osoitteeseen.  

Ajoneuvoveron jälki- ja lisäveron määrä

Ajoneuvoveron lisäveron määrä on vuotuinen ajoneuvovero viisinkertaisena, kuitenkin aina vähintään 1000 €. Lisäksi ajoneuvoveroa voidaan laittaa maksuun jälkiverotuksena 10 €.

  • Esimerkiksi jos dieselkäyttöisen henkilöauton vuotuinen ajoneuvovero (perusvero ja käyttövoimavero) on 750 euroa, lisäveron määrä on 3 750 euroa. Ajoneuvoveron jälki- ja lisäveron määrä on yhteensä 3 760 euroa.  

Kenelle ajoneuvoveron jälki- ja lisävero laitetaa maksuun?

Ajoneuvoveron jälki- ja lisävero määrätään sille, joka on liikennerekisterin tietojen mukaan vastuussa ajoneuvoverosta eli ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.  Ajoneuvon kuljettaja on verovelvollinen vain siinä tapauksessa, että ajoneuvon omistajaa ja haltijaa ei saada selvitettyä tai jos ajoneuvo on otettu luvatta käyttöön. Luvattomasta käytöstä on esitettävä luotettava oikeusviranomaisen selvitys (poliisin tai muun oikeusviranomaisen tekemä päätös).

Ajoneuvon myyntipäivän ajoneuvoveron jälki- ja lisäverosta vastaa myyjä. Tämän takia ajoneuvon myyjällä on velvollisuus kertoa ostajalle, jos ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettu. Myös ostajan tulee varmistua ennen ajoon lähtöä esim. Traficomin sähköisestä palvelusta, että ajoneuvo on liikennekäytössä tai huomioida se, millä tavalla liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon saa siirtää pois ostopaikalta.

Tietoa ajoneuvoveron jälki- ja lisäveron maksamisesta

Ajoneuvoveron jälki- ja lisävero on maksettava eräpäivään mennessä. Veron voi maksaa myös osissa, kunhan koko vero tulee maksetuksi eräpäivään mennessä. Jos veroa on eräpäivän jälkeen vielä maksamatta, ajoneuvo on automaattisesti käyttökiellossa. Käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa ei voi ottaa liikennekäyttöön, katsastaa tai viedä maasta. Käyttökielto ei poistu, vaikka ajoneuvo siirtyisi toiselle omistajalle tai haltijalle. Maksamaton vero siirtyy automaattisesti ulosottajan perittäväksi 90 päivän kuluttua eräpäivästä.

Usein kysyttyä

Päivitetty