Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Huoltohenkilöstön lupakirjaa (Osa-66 / Part-66) tarvitset, kun haluat toimia siviili ilma-aluksen huoltomekaanikkona (huoltotodisteen antajana). Huoltohenkilöstön lupakirja jaetaan seitsemään luokkaan riippuen tehtävien sisällöstä.

Näin hankit ensimmäisen huoltohenkilöstön lupakirjan

1

Ikävaatimus

Huoltohenkilöstön lupakirjan hakijan on oltava vähintään 18-vuotias.

2

Koulutus ja kokeet

A- ja B-luokkien koulutus sisältää peruskurssin ja kokeet. Kuhunkin lupakirjaluokkaan ja alaryhmään vaadittava tiedon taso osoitetaan perustietokokeilla, jotka suoritetaan hyväksytyssä 147-koulutusorganisaatiossa. L-luokan lupakirjan teoriaosuus suoritetaan viranomaiskokeilla.

Luokan C lupakirjan voi saada myös hakija, joka on suorittanut teknisen alan akateemisen tutkinnon yliopistossa tai muussa korkeakoulussa.

Traficomin järjestämien Part-66L -teoriakokeiden suoritusajankohdista voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta teoriakokeet (at) traficom.fi.

L-luokan viranomaiskokeisiin voit valmistautua tutustumalla mm. seuraaviin materiaaleihin:

Aviation Maintenance Technician Series, Dale Crane, Aviation Maintenance Technician Handbook, FAA-H-8083 AC 43.13-1B, EASA perusasetus (EU) 2018/1139, EASA huoltotoiminta-asetus (EU) 1321/2014, EASA purjelentoasetus (EU) 2018/1976, EASA certification specifications CS-STAN, EASA certification specifications CS-22

3

Kokemusvaatimukset

Ensimmäistä lupakirjaa hakiessasi relevantti työkokemus tulee olla suoritettu hakemusta edeltävän 10 vuoden aikana. Käytännön työkokemusta vaaditaan vähiten niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet hyväksytyn peruskurssin ja perustietokokeet Part-147 koulutusorganisaatioissa ja eniten niiltä hakijoilta, joilla ei ole lainkaan teknillistä ammattikoulutusta. Tähän väliin jäävät ne, jotka ovat suorittaneet Traficomin hyväksymän ammatillisen tutkinnon, esimerkiksi muun kuin haetun luokan/alaryhmän peruskurssin.

Hakijalta vaaditaan monipuolista käytännön kokemusta liikenteessä olevien siviili-ilma-alusten huoltamisesta. Viimeaikaista huoltokokemusta hakemusta edeltävältä vuodelta on oltava vähintään 6 kuukautta. Muuta kuin siviili ilma-alusten huoltokokemusta voidaan Traficomin toimesta hyväksyä osana kokemusvaatimusta. Siviili ilma-alusten huoltokokemusta tulee kuitenkin olla vähintään 12 kuukautta. 12kk ajanjakso voidaan korvata 200 päivän huoltokokemuksella.

Akateemista C lupakirjaa varten hakijalla on oltava kokemusta siviili-ilma-alusten huollosta vähintään kolmen vuoden ajalta. Monipuolisten tehtävien tulee liittyä suoraan ilma-aluksen huoltoon, ja hakijalla on oltava kokemusta ilma-aluskorjaamon työtehtävien seuraamisesta vähintään kuuden kuukauden ajalta.

Luokkaa L varten hakijalla on oltava vähintään yhden vuoden ajalta käytännön kokemusta liikenteessä olevien ilma-alusten huollosta, johon sisältyy kyseisen ilma-aluskohtaisen alaryhmän kannalta riittävän monipuolisia huoltotöitä.

Vaadittu kokonaiskokemus vuosinaA, B1.2, B1.4, B3B1.1, B1.3, B2
Moduulikokeet35
Moduulikokeet + AMC 66.A.30(a)3. Skilled worker23
147 peruskurssi kategoriaan12
4

Lääketieteelliset vaatimukset

EU-lainsäädäntö ei aseta lääketieteellisiä vaatimuksia lupakirjan hakijalle.

 

Lupakirjan haltijaa kuitenkin edellytetään:

-lukemaan ja ymmärtämään huolto-organisaation menettelytavat sekä huollon suorittamiseen käytetyt ohjeet sekä tekniset käsikirjat kyseisen organisaation käyttämällä kielellä.

-tekemään kirjallisia teknisiä merkintöjä ja mahdollisia huoltoasiakirjoja koskevia merkintöjä ja

-kommunikoimaan sillä tasolla, että vältetään väärinkäsitykset

Lisää tietoa: https://www.easa.europa.eu/the-agency/faqs/continuing-airworthiness#category-part-66 (Ulkoinen linkki)

5

Hae lupakirjaa

Huomaathan, että sotilasilmailuviranomaisen myöntämä EMAR-66 lupakirja ei oikeuta Osa-66 lupakirjan hakemiseen, vaan hakijan on tositettava Osa-66 lupakirjan koulutus- ja kokemusvaatimukset.

Päivitetty