Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF 2022 Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva haku

CEF Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva haku avautui 12.5.2022 ja haku sulkeutuu 29.9.2022 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 330 miljoonaa euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät TEN-T-verkon mukauttamiseen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät TEN-T-verkon mukauttamiseen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön. Rahoitettavat projektit voivat olla tutkimus- tai rakennushankkeita tai näiden kahden yhdistelmiä. Rahoitettavat projektien tulee sijaita TEN-T-verkolla sekä EU:n sotilasliikenneverkolla. Kaikki liikennemuodot sisältyvät rahoitettavien projektin joukkoon, mutta projektien tulee täyttää siviili- ja sotilaskaksoiskäyttövaatimukset, jotka on määritelty komission täytäntöönpanosäädöksessä 2021/1328. (Ulkoinen linkki)

 

CEF Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva hakuAikataulu

Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Tätä varten hakijoiden tulee toimittaa hakemusten A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Liikenne- ja viestintävirastoon.

Valmiit A- ja B-lomakkeet sekä suomenkielinen projektitiivistelmä tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastoon 22.8.2022 virka-ajan loppuun mennessä. Puutteelliset tai määräajan jälkeen toimitetut asiakirjat saattavat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Toteutushankkeiden sekä maatöitä sisältävien selvityksien osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the Environmental Compliance File-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file. 

Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Minna Torkkeli (minna.torkkeli@gov.fi) 

The Enviromental Compliance File-lomake on ladattavissa Komission Funding & Tenders portaalista.

Hakijan tulee toimittaa täytetty the enviromental compliance file-lomake sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön viimeistään 22.8.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli he tarvitsevat hankkeelleen ympäristöviranomaisten hyväksynnän.

Haku sulkeutuu29.9.2022 kello 17.00 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)ilmoitetaan myöhemmin
Tukihankkeiden valinta (arvio)ilmoitetaan myöhemmin
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoa hausta löydät täältä. (Ulkoinen linkki)

Haku perustuu CEF 2021–2027 työohjelmaan. Työohjelma löytyy komission sivuilta (Ulkoinen linkki).

 

Päivitetty