Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF 2023 Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva haku

CEF 2023 Liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskeva haku avautui 3.5.2023 ja haku sulkeutuu 21.9.2023. Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät TEN-T-verkon mukauttamiseen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön.

Haun tarkat kriteerit löytyvät hakukuulutuksessa, joka on julkaistu komission Funding & Tenders portaalissa. CINEA järjestää virtuaalisen infopäivän hausta 22.6.2023. Infopäivään voi rekisteröityä täällä. (Ulkoinen linkki)

Suomalaisia CEF 2023 liikenteen sotilaallista liikkuvuutta koskevaan hakuun osallistuvia hakijoita pyydetään toimittaa lyhyt ja tiivis (yksi A4) sisältökuvaus  12.5.2023 virka-ajan loppuun mennessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Sisältökuvauksen tulee sisältää tieto projektin rahoituksesta. Sisältökuvaus tarvitaan Puolustushallinnon lausuntoa varten koskien hankkeen sotilaallista tarvetta, koska kaikilla haun hankkeilla tulee olla sekä siviili- että sotilastarve.

Sisältökuvaukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla Atte Melasniemelle ja Marko Mäenpäälle (atte.melasniemi@traficom.fi ja marko.maenpaa@traficom.fi ).

Kaikki suomalaiset CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. Kansallinen hyväksyntä tarvitaan myös kansainvälisille CEF-hakemuksille, jossa on mukana suomalainen tuensaaja. Valmiiden hakemusten ja projektitiivistelmien kansallinen määräaika on 22.8.2023, jolloin hakijoiden tulee toimittaa hakemuksen valmiit A- ja B-lomakkeet  sekä suomenkielinen projektitiivistelmä  Traficomiin. 

Toteutushankkeiden sekä maatöitä sisältävien selvityksien osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the environmental compliance file-lomake). Hakijan tulee toimittaa täytetty ympäristölomake (the enviromental compliance file) sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön 22.8.2023 virka-ajan loppuun mennessä. Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli  hankkeelle tarvitaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä.

Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.  (pdf) (Ulkoinen linkki) Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Roosa Kellokoski (roosa.kellokoski@gov.fi) 

 

Päivitetty