Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF Liikenne 2021 -haku

CEF Liikenne 2021 -haku avautui 16.9.2021 ja haku sulkeutuu 19.1.2022 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haun budjetti on 7 miljardia euroa ja haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen, päivittämiseen ja parantamiseen.

Rahoitettavat projektit

Haussa rahoitetaan yleisen osuuden, koheesio osuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden rahoituskuorien alle seuraavia toimia:

 • Infrastruktuuriprojektit ydinverkolla ja kattavalla verkolla (rautatie, sisävesiliikenne, merisatamat ja sisävesisatamat, maantiet, rautatie-/maantieterminaalit ja multimodaalit logistiset alustat)
 • Liikenteen älykkäät sovellukset (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, jne.)
 • Liikenteen yhteentoimivuus
 • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (sisältäen sähkön pikalaturit ja vedyn tankkausinfrastruktuuri TEN-T tieverkolla)
 • Merten moottoritiet
 • Multimodaalit matkustajaliikenteen solmukohdat
 • Rautateiden melun vähentämien
 • Turvalliset ja turvatut pysäköimispaikat
 • Tieliikenneturvallisuus
 • Liikenneinfrastruktuurin resilienssin parantaminen (erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin sopeutuminen)
 • Liikenneinfrastruktuurin mukauttaminen Euroopan unionin ulkorajatarkastuksiin
 • TEN-T-verkon mukauttaminen siviili- ja sotilaskaksoiskäyttöön (sotilaallisen liikkuvuuden rahoituskuori)
CEF Liikenne 2021 -haku Aikataulu

Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. LVM esittelee hankkeet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle. Hakijoiden tulee tätä varten toimittaa hanketiivistelmä Traficomiin. (projektitiivistelmä ja projektitiivistelmä AFIF )

Viimeistään 14.11.2021

Toteutushankkeiden sekä maatöitä sisältävien selvityksien osalta vaaditaan ympäristöviranomaisten hyväksyntä (the Environmental Compliance File-lomake). Lisätietoja: Ohje CEF-tuen hakemiseen the enviromental compliance file.  Ympäristöministeriön yhteyshenkilönä toimii Minna Torkkeli (Minna.Torkkeli@gov.fi) 

Hakijan tulee toimittaa täytetty the enviromental compliance file-lomake sekä tarvittavat lausunnot ympäristöministeriöön viimeistään 30.11.2021. Hakijoita pyydetään olemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristöministeriöön, mikäli he tarvitsevat hankkeelleen ympäristöviranomaisten hyväksynnän. The Enviromental Compliance File-lomake on ladattavissa Komission Funding & Tenders portaalista.
Hakemusten A- ja B-lomakkeiden toimittaminen Traficomiin. Letter of support (member state agreement) on mahdollista toimittaa hakijoille vasta hakemuksen A- ja B-lomakkeiden saapumisen jälkeen.Viimeistään 10.1.2022 
Haku sulkeutuu19.1.2022 kello 17.00 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)Tammi - toukokuu 2022
Tukihankkeiden valinta (arvio)Kesäkuu 2022
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)Syys - lokakuu 2022

Lisätietoa hausta löydät Euroopan ilmasto, infrastruktuuri ja ympäristö toimeenpanoviraston CINEA:n internetsivuilta. (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Traficom järjesti 23.9.2021 virtuaalisen infotilaisuuden (Ulkoinen linkki) CEF Liikenne 2021 -hausta.

Komissio järjesti 27.9.2021 virtuaalisen infotilaisuuden (Ulkoinen linkki) haun prioriteeteista (pois lukien vaihtoehtoiset polttoaineet).

Komissio järjesti 14.10.2021 toisen virtuaalisen infotilaisuuten (Ulkoinen linkki) haun vaihtoehtoisten polttoaineiden osuudesta.

Päivitetty