Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikkumisen ohjaus ja valtionavustukset

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Traficom myöntää valtionavustuksia liikkumisen ohjauksen hankkeisiin.

Liikkumisen ohjaus on osa kestävän liikkumisen keinovalikoimaa. Se on myös yksi liikenteen kysynnän hallinnan keinoista, jonka tavoitteena on vaikuttaa ihmisten liikkumistapatottumuksiin. 

Liikkumisen ohjauksen keskeisiä keinoja ovat viestinnän lisäksi kestävän liikkumisen suunnitelmat, liikkumispalveluiden kehittäminen sekä liikkumisen ratkaisujen tuominen jokapäiväisiin matkoihin (asuminen, palvelut, tapahtumat). Viestinnässä kampanjat, teemapäivät sekä erilaiset esitteet ja laskurit lisäävät tietoisuutta kestävistä kulkutapavalinnoista.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella rahoitetaan myös laajempia viisaan liikkumisen hankkeita, esimerkiksi kaupunkipyöräjärjestelmien kehittämistä tai pysäköintistrategioita

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Valtionavustuksella voidaan rahoittaa kävelyn, pyöräilyn tai joukkoliikenteen valtakunnallista, liikkumisen ohjauksen keinoin tehtävää edistämistoimintaa. Valtionavustuksella voidaan rahoittaa myös matkaketjujen mahdollistamista liikkumispalveluin, kestävän liikkumisen suunnitelmia tai liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä työpaikoilla tai vapaa-ajalla.

Traficom myöntää valtionavustukset vuosittain harkinnanvaraisesti määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku vuodelle 2024 on päättynyt. Avustusta saaneet hankkeet löytyvät alla olevasta listauksesta.

Kestävän ja turvallisen liikkumisen uutiskirje

Kestävän ja turvallisen liikkumisen uutiskirje kertoo kunnille ja muille toimijoille Traficomin liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden hankeavustusten teemoista ja tuloksista.

Lue lisää uutiskirjeestä ja käy tilaamassa seuraava sähköpostiisi täältä !

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saaneet hankkeet

Traficom on jakanut liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuosittain jo useamman vuoden ajan. Alle on koottu viime vuosina valtionavustusta saaneet hankkeet, hankkeessa tuotettua materiaalia ja myönnetty valtionavustussumma.

Materiaali on hankkeiden tuottamaa ja siinä voi olla saavutettavuusongelmia. 

Tilaisuuksien materiaaleja

Täältä löydät esityksiä ja materiaaleja tilaisuuksista, joissa on esitelty liikkumisen ohjauksen hankkeita.