Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu raportoimaan EU:lle projektin aikana että valmistuttua sekä käyttämään CEF-rahoituksen tunnusta projektissa.

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu EU-rahoituksen mainitsemiseen sekä EU-logon käyttöön kaikissa projektin viestintämateriaaleissa ja rakennettavissa kohteissa. Katso ohjeet INEAn internetsivuilta. (Ulkoinen linkki)

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan INEAan vuosittaisen raportin projektin edistymisestä (Action Status Report, ASR) aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. ASR tulee kansallisesti hyväksyä ennen komissiolle toimittamista.

Tukea saanut projekti on velvoitettu tekemään pakollisen välimaksatuksen aina jokaista kahta ASR-vuosiraporttia kohden.

Projektin päätyttyä tuensaajan tulee toimittaa loppuraportti INEAan. Ohjeita ja vinkkejä raportin täyttöön löytyy INEAn internetsivuilta. (Ulkoinen linkki)Jos projekti ei valmistu ajallaan tai osia siitä jää tekemättä, on mahdollista, että osa tuesta jää maksamatta tai peritään takaisin. Ohjeet mahdollisesti takaisinperittävän tuen maksatukseen löytyvät INEAn internetsivuilta. (Ulkoinen linkki)

INEAn sivuille (Ulkoinen linkki) on koottu kattava tietopaketti tuensaajille. Sivuilta löytyy muun muassa lista usein kysytyistä kysymyksistä sekä tarvittavia lomakkeita.

Tiedote koronaviruksen vaikutuksista CEF-tuensaajille Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEAn internetsivuilta. (Ulkoinen linkki)

Päivitetty