Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen palvelukokonaisuuden tavoitteet 2023

Traficom edistää raideliikenteen kokonaisturvallisuutta Raideliikenne-palvelukokonaisuuden tavoitteita toteuttamalla.

Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.

Samalla kun raideliikenteen palvelukokonaisuuden tavoitteiden eri toimenpiteillä pyritään raideliikenteen turvallisuuden parantamiseen, pitää myös toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ja turvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä viranomaistoimintaa kehittää jatkuvasti. Kehittämisessä tulee hyödyntää mm. valvontatoimenpiteistä saatavaa tietoa. Yksittäisen valvonnan havaintoja ja toimenpiteitä tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan koko raideliikennejärjestelmän turvallisuuden kehittämisessä. Näin valvontatoimenpiteen vaikuttavuus ei jää kertaluonteiseksi tapahtumaksi, vaan sitä voidaan hyödyntää koko järjestelmän kehittämisessä. 

Vaikka raideliikenteen tavoitteet sisältävät useita irrallisia toimenpiteitä, Traficom huomioi mm. valvontaa tehdessään eri toimenpiteiden vaikutukset toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmiin ja turvallisuuden hallintajärjestelmiin. Järjestelmäpohjaisella työllä varmistetaan paremmin toimijan koko toiminnan toimivuutta ja toiminnan johdonmukaista kehittämistä.

Viraston itse asettamien tavoitteiden lisäksi raideliikenteen palvelukokonaisuuden työtä ohjataan mm. ministeriön asettamilla tavoitteilla sekä erilaisilla strategioilla ja periaatepäätöksillä (ks. lisää esimerkiksi Liikenneturvallisuusstrategia 2022-2026 (Ulkoinen linkki)). Koska Suomen rautatiejärjestelmä saavuttaa jo nyt EU:n asettamat yhteiset turvallisuustavoitteet, virasto ei ole laatinut erillistä kansallista turvallisuussuunnitelmaa vaan kehittää osaltaan rautatiejärjestelmää alla olevien tavoitteiden mukaisesti.

Vuoden 2023 tavoitteet on kuvattu aihealueittain. Jos kaikki tavoitteet eivät kohdistu koko palvelukokonaisuuteen, niin perässä on yksilöity se tiimi, joka tavoitteesta vastaa.

Päivitetty