Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rekisteröintivelvolliset ajoneuvot

Liikenteessä käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo tai siihen kytkettävä perävaunu on pääsääntöisesti rekisteröitävä. Rekisteröidylle ajoneuvolle tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava (Ulkoinen linkki) määräajassa rekisteriin.

Rekisteröintivelvollisuus koskee ajoneuvon omistajaa ja haltijaa. Rekisteri-ilmoituksen laiminlyöjä syyllistyy ajoneuvorikkomukseen. Laiminlyönnin johdosta poliisi voi poistaa ajoneuvon rekisterikilvet sekä antaa sakkorangaistuksen.

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuuteen

Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

 • ajoneuvoa, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä (tarkoittaa myös maasto- ja jalankulkuliikennettä) eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella
 • muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa
 • raskasta moottorikelkkaa, jota käytetään jossain muualla kuin moottorikelkkailureitillä
 • sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen (esim. puimuri) tai tienpitoon rakennettua (esim. tiekarhu) tai varustettua moottorityökonetta, eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta
 • perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon
 • muihin ajoneuvoihin kuin autoon kytkettävää hinattavaa laitetta
 • rekeä.

Vaikka ajoneuvoa ei tarvitsisi rekisteröidä, täytyy sille joissain tilanteissa ottaa liikennevakuutus. Lisätietoja vakuuttamisvelvollisuudesta saa omasta vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta (Ulkoinen linkki).

Mönkijöiden rekisteröintivelvollisuudesta

Ajoneuvolainsäädäntö ei tunne mönkijä-nimistä ajoneuvolajia. Jos kansanomaiselta nimeltään ”mönkijä” on EY-tyyppihyväksytty johonkin seuraavista ajoneuvoluokista, koskee ajoneuvoa sitä yleisessä tieliikenteessä käytettäessä rekisteröintivelvollisuus:

 • kolmipyöräinen mopo (L2e-luokan ajoneuvo)
 • kolmipyörä (L5e)
 • kevyt nelipyörä (L6e)
 • nelipyörä (L7e).

Muunlaiset mönkijät ovat maastoajoneuvoja, eikä niitä siten voida rekisteröidä yleiseen tieliikenteeseen.

Päivitetty