Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (Voimaan 16.10.23)

Tätä määräystä sovelletaan autoihin ja niiden perävaunuihin (M-, N- ja O-luokat):
1) ajoneuvolain 2 §:n 21 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa piensarjatyyppihy-väksynnässä;
2) ajoneuvolain 2 §:n 54 kohdassa tarkoitetussa yksittäishyväksynnässä;
3) muutoskatsastuksessa;
4) EU- tai EY-tyyppihyväksytyn muun kuin ensimmäistä kertaa käyttöönotettavan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa;
5) muun kuin EU- tai EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa.

Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen renkaiden nastoista ja nastarenkaista määrätään ajoneuvon nastarenkaiden teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä.

Tätä määräystä ei sovelleta ajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, työ- ja apuvalaisimien eikä hälytysajoneuvon äänimerkinantolaitteiden vaatimuksiin, joista määrätään erillisellä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä.

Määräyksen soveltamisalaan kuuluviin erikoiskuljetuksiin käytettäviin ajoneuvoihin ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin sovellettavista lisäpoikkeuksista ja lisävaatimuksista säädetään ja määrätään erikseen.

Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta määrätään lisäksi erillisellä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa tai muutoskatsastuksessa tätä määräystä sovelletaan siltä osin kuin muualla ei toisin säädetä tai määrätä.

erityisasiantuntija Juhani Puurunen, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, p. 050 384 3088

lakimies Aino Still, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, p. 029 534 6425