Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailutoiminnan taajuusasiat

Ilmailutoiminnassa käytetään erilaisia radiojärjestelmiä puheviestintään lennonjohdon, ilma-aluksen, lentoyhtiön ja harrastusilmailun toimijoiden välillä. Myös navigointi- ja laskeutumisjärjestelmät ovat osa ilmailutoiminnan radiojärjestelmiä. Näiden radiolähettimien käyttö ja hallussapito on luvanvaraista.

Ilmailuradiolaitteet jaetaan käyttöpaikkansa perusteella maaradiolaitteisiin ja ilma-aluksen radiolaitteisiin. Lisäksi on kannettavia radiolaitteita, joita voidaan käyttää sekä maanpinnalla että ilmassa radioluvan lupaehtojen mukaisesti. Radiolupia myönnetään vain vaatimustenmukaisille laitteille.

Radiolähettimen käyttäjän on tarkistettava ilmailuradioviestinnän hoitamiseen oikeuttavan erityisen kelpuutuksen tarve Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä PEL M2-93. Kelpuutuksen myöntää Traficom.

Maaradiolaitteet

Maaradiolaitteita ovat radiolaitteet, joiden käyttöpaikka on maassa tai maassa olevassa ilma-aluksessa. Maaradiojärjestelmät ja niiden toimintataajuudet on esitetty alla olevassa taulukossa:

Majakka (suuntaamaton radiomajakka (NDB), ulompi /sisempi lähestymismajakka)255,000–495,000 kHz
505,000–526,500 kHz
Puheradioliikenne (VHF COM) (VHF-tukiasemalähetin, VHF-monikanavalähetin, VHF-varalähetin, kannettava radiopuhelin, ajoneuvoasema)117,975–137,000 MHz
ILS-merkkilähetin (ulkomerkki-/keskimerkkilähetin)75,000 MHz
ILS-suuntalähetin (LLZ)108,100–111,950 MHz
VHF-monisuuntamajakka (VOR)111,975–117,975 MHz
ILS-liukusädelähetin (GP)328,600–335,400 MHz
Etäisyydenmittauslaite (DME)962,000–1213,000 MHz

Valvomattomat lentopaikat

Valvomattomia lentopaikkoja eli niin sanottuja korpikenttiä ovat lentopaikat, joilla ei ole lennonjohtoa. Käytettäessä radiolaitetta (esimerkiksi yksityisilmailussa, riippuliitimen hinauksessa) ilmailun taajuuksilla tällaisella lentopaikalla tarvitaan radiolupa. Radioluvassa myönnetään oikeus käyttää radiolähettimiä kaikilla Suomen valvomattomilla lentopaikoilla Ilmailukäsikirjan (AIP) osan AD2 (Ulkoinen linkki) määräämillä taajuuksilla. 

Lentokilpailut

Lentokilpailuihin tarvitaan radiolupa. Radioluvassa myönnetään oikeus käyttää radiolähettimiä kilpailutoimintaa varten määrätyllä taajuudella.

Ilmailun kannettavat radiolaitteet

Ilmailun VHF-taajuuksilla toimivia käsipuhelimia, joita saa radioluvan lupaehtojen mukaan käyttää sekä maanpinnalla että ilmassa olevassa ilma-aluksessa (esim. lentokone, kuumailmapallo, riippuliidin), kutsutaan ilmailun kannettaviksi radiolaitteiksi. 

Ilmailun kannettavaa radiolaitetta voi käyttää esimerkiksi riippuliidinhinauksen yhteydessä tai varjoliidintoiminnassa. Tällöin laitteen käyttö poikkeaa ilmailun maaradiolaitteista, joiden käyttö yleensä edellyttää taajuussuunnittelua. 

Jos VHF-käsipuhelin kuuluu pysyvästi ilma-aluksen radioasemaan, ilmoitetaan radiolaite ilma-aluksen radiolupahakemuksessa. 

Ilma-aluksen radiolaitteet

Ilma-aluksen kaikki radiolaitteet muodostavat ilma-aluksen radioaseman. Ilma-aluksessa käytettäviä radiolaitteita ovat muun muassa

 • etäisyydenmittauslaite (DME)
 • Cospas-Sarsat-hätälähetin (ELT)
 • radiokorkeusmittari (RAM)
 • satelliittipuhelin (SATCOM)
 • törmäyksenestojärjestelmä (TCAS)
 • tutkavastaaja (transponderi) (TRP)
 • ilmailu-VHF-radiopuhelin (VHF AER)
 • säätutka (WRD)
 • doppler-navigaattori (DNV)
 • hätäradiopuhelin (ERT)
 • ilmailu-HF-radiopuhelin (HF).

Joissakin tapauksissa ilma-aluksen radioasemaan voi kuulua myös merenkulun taajuuksilla toimiva VHF-radiopuhelin. Tämä koskee lähinnä meripelastukseen tarkoitettuja ilma-aluksia.

Pyydä ilma-aluksen rekisteritunnuksen ja/tai transponderikoodin varausta sähköpostilla osoitteesta ilmaalusrekisteri@traficom.fi.

Lähetä hätälähettimen (ELT) rekisteri-ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen elt@traficom.fi.

Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät

Aihetta käsitellään tarkemmin sivulla Kauko-ohjattujen lennokkien ja ilma-alusten (UAS/RPAS/Drone) taajuudet ja radiolupa-asiat .

Luvasta vapaat radiotaajuudet

Luvasta vapaita radiolähettimiä on mahdollista käyttää ilmailutoiminnassa, jos radiolähettimille asetetut vaatimukset täyttyvät.

Päivitetty