Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Miehittämättömän ilmailun taajuusasiat

Kauko-ohjatuissa lennokeissa ja ilma-aluksissa olevien radiolaitteiden sekä niiden ohjauslaitteiden on oltava vaatimustenmukaisia. Eurooppalaisten säännösten mukaan radiolaitteella täytyy olla vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita.

Traficom ohjaa ja valvoo radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Taajuuksien käytön suunnittelulla pyritään varmistamaan, että radiojärjestelmille on osoitettavissa riittävästi käyttökelpoisia, mahdollisimman häiriöttömiä radiotaajuuksia.

Kauko-ohjattujen, eli radio-ohjattujen (rc, radio control), lennokkien, kopterien ja muiden ilma-alusten (UAS/RPAS/drone), jäljempänä miehittämättömät ilma-alukset, sekä niiden ohjainlaitteiden lähettimet ja vastaanottimet ovat radiolaitteita. Tämän vuoksi niiden on täytettävä kyseisille radiolaitteille asetetut vaatimukset.

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuus (Ulkoinen linkki)

Radiolaitteen ostaminen ja käyttö

Hankkiessasi radiolaitteen ulkomailta tai verkkokaupasta, selvitä ja tarvittaessa kysy Traficomista (radiotaajuudet@traficom.fi) onko laitteen käyttö Suomessa mahdollista.

Käytettävät radiotaajuudet

Ohjausyhteydet

Miehittämätöntä ilma-alusta ohjataan langattomasti pääasiassa maasta käsin. Ohjainlaitteena voi olla radio-ohjain tai monipuolisempi videonäytöllinen ohjaus- ja hallinta-asema. Ohjausyhteyksien avulla ilma-aluksen maassa oleva ohjaaja pystyy ohjaamaan ilma-alusta ja saamaan reaaliaikaista tilannetietoa ilma-aluksen järjestelmistä, esimerkiksi moottoreiden pyörimisnopeuksista.

Ohjausyhteyksiin käytettävissä olevia luvasta vapaiden radiolaitteiden taajuuksia ovat esimerkiksi:

  • 2400,000–2483,500 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on joko 
    • ≤100 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on digitaalisten laajakaistaisten datasiirtolaitteiden (WAS) standardi EN 300 328, tai 
    • ≤10 mW EIRP, mikäli sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440. 
  • 5170,000–5250,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on ≤200 mW EIRP. Sovellettava standardi on RLAN-laitteiden standardi EN 301 893. 
  • 5725,000–5875,000 MHz, jolloin lähettimen efektiivinen säteilyteho on ≤25 mW EIRP. Sovellettava standardi on yleisten SRD-laitteiden standardi EN 300 440.

Muita miehittämättömien ilma-alusten ohjaukseen soveltuvia taajuusalueita löytyy Traficomin määräyksestä 15.

Taajuusalue 5030,000–5091,000 MHz on määritetty Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n Radio-ohjesäännössä siirtyvälle reitti-ilmailuliikenteelle (aeronautical mobile (route) service) ja rajattu kansainvälisesti standardoitujen ilmaliikennejärjestelmien käyttöön (ICAO Standards And Recommended Practices).

Hyötykuorman taajuudet

Hyötykuorma tarkoittaa jotakin muuta radiolaitetta kuin ohjaus- ja hallintayhteyksiin käytettävää laitetta. Yleisin hyötykuorman laite on kamera, jolla voidaan välittää reaaliaikaista videokuvaa ilma-aluksesta maahan. Myös lämpökamera ja erilaiset mittalaitteet voivat olla hyötykuormaa. 

Taajuusalueet 2400,000–2483,500 MHz, 5170,000–5250,000 MHz ja 5725,000–5875,000 MHz ovat käytettävissä ilmassa olevan miehittämättömän ilma-aluksen hyötykuorman laitteissa.

Tarkemmin ilmassa olevassa miehittämättömässä ilma-aluksessa sallituista luvasta vapaiden radiolähettimien taajuuksista määrätään Traficomin määräyksessä 15. 

Huom! Taajuusalueen 5470,000–5725,000 MHz käyttö ei ole sallittua miehittämättömässä ilma-aluksessa 13.1.2023 lähtien.

Taajuus 1320,000 MHz on tarkoitettu pelkästään videokuvan siirtoon ilmasta maahan. Sen käyttö edellyttää radiolupaa, jonka voi saada vain määräajaksi.

Matkaviestinverkkojen taajuuksien käyttö

Tiettyjen viranomaistehtävien tai yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisten tehtävien hoitamisessa välttämätön matkaviestinverkon päätelaitteiden käyttö ilma-aluksessa on sallittua luvasta vapaasti Traficomin määräyksen 15 mukaisesti. Kyseessä on määräaikainen kokeilu 31.3.2024 asti. 

Mikäli toiminta ei ole määräyksessä 15 kuvattu viranomais- tai huoltovarmuustehtävä, Traficom voi matkaviestinoperaattorin suostumuksella myöntää radioluvan, joka mahdollistaa matkaviestinverkon päätelaitteen ilma-aluskäytön. Radioluvassa myönnettyjä matkaviestinverkon taajuuksia voidaan käyttää ohjausyhteyksiin, hyötykuorman käyttämiin yhteyksiin tai puheluihin. 

Lyhytaikaiset testiluvat mahdollisia

Kauko-ohjattujen ilma-alusten testaukseen ja koekäyttöön voi hakea lyhytaikaista testilupaa. Mahdollisuus myöntää radiolupa haetuille taajuuksille arvioidaan tapauskohtaisesti.

Traficom on Suomen ilmailuviranomainen

Traficom huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita. Ilmailun kysymyksiä Traficomissa tarkastellaan niin lentomatkustajan, lentoyhtiön, harrasteilmailijan kuin lentoaseman pitäjän kannalta.

Droneinfo.fi (Ulkoinen linkki)-sivulta lisää tietoa dronen lennätykseen liittyvistä asioista.

Päivitetty