Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

On tärkeää, että radiolaite käyttää sille tarkoitettua taajuutta. Radiolaitteiden määrä kasvaa koko ajan ja radiotaajuuksia on käytössä rajallinen määrä. Jotta radiolaitteet eivät häiritsisi muita radiolaitteita tai häiriintyisi muista radiolaitteista, niiden tulee täyttää niille EU-alueella asetetut vaatimukset. EU-alueella saa myydä vain vaatimustenmukaisia radiolaitteita.

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Valvonnan tavoitteena on huolehtia, että käyttäjille on tarjolla vain häiriöttömästi ja tarkoituksenmukaisesti toimivia laitteita sekä ehkäistä radiohäiriöitä.

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan radiolaitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU-markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laite on tuotu kolmannesta maasta EU:n markkinoille tai se on lähtenyt EU-alueella olevasta valmistuspaikasta jakeluketjuun. Markkinoille saattamista tarkastellaan jokaisen yksittäisen laitekappaleen kohdalla erikseen.

Valmistajan on huolehdittava radiolaitteen vaatimustenmukaisuudesta ennen kuin se saatetaan markkinoille. Kaikkia EU-alueella myytäviä radiolaitteita koskee EU:n radiolaitedirektiivi RED 2014/53/EU (Ulkoinen linkki).  Se sisältää sekä laitteen teknisiä ominaisuuksia, että sen dokumentteja ja merkintöjä koskevia vaatimuksia. Vaatimustenmukaisen radiolaitteen tulee täyttää sille radiolaitedirektiivissä 2014/53/EU asetetut vaatimukset ja voi näin ollen liikkua vapaasti koko EU-alueella.

Radiolaitteen markkinoille saattamisen vaiheet:

Kannattaa huomioida, että tälle sivulle ei ole päivitetty ns. yleislaturiin liittyviä vaatimuksia, joita sovelletaan pääosin 28.12.2024 lähtien. Lisätietoa niihin liittyen löytyy täältä (Ulkoinen linkki).

Päivitetty