Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Satelliittijärjestelmien radiolähettimet

Satelliittijärjestelmien radiolähettimiä ovat satelliiteissa ja satelliittien maa-asemilla olevat radiolähettimet. Niitä käytetään yhteydenpitoon satelliitin ja maa-aseman välillä, satelliitin ohjaamiseen ja hallintaan, satelliitin hyötykuorman datan, esimerkiksi kuvamateriaalin, tuottamiseen sekä välittämiseen satelliitista maahan tai esimerkiksi ohjelmistopäivitysten lataamiseen satelliittiin. Satelliittijärjestelmien radiolähettimiksi luetaan myös GPS-toistimet.

Satelliittijärjestelmän radiolähettimien käyttö ja hallussapito on luvanvaraista lukuun ottamatta erikseen luvasta vapautettuja päätelaitteita.

Satelliittien taajuuksista sovitaan kansainvälisesti

Ennen radioluvan myöntämistä Traficom hakee satelliittijärjestelmässä käytettäväksi suunnitelluille taajuuksille hyväksyntää kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) Radio-ohjesäännön mukaisesti.

ITU:n koordinointi-, notifiointi-, ja rekisteröintimenettelyn kautta Traficom varmistaa, etteivät satelliittijärjestelmän käyttöön suunnitellut taajuudet aiheuta häiriöitä muille radiojärjestelmille ja että ne ovat linjassa ITU:n Radio-ohjesäännön sekä kansallisen taajuuksien käytön suhteen. ITU-menettelyä ei tarvita niissä tapauksissa, joissa jonkin muun maan hallinto on jo sopinut kyseisen satelliittijärjestelmän taajuuksien käytöstä ja lupaa haetaan ainoastaan satelliittijärjestelmän maa-asemalle. ITU suosittelee menettelyyn varattavaksi vähintään kaksi vuotta ennen suunniteltua satelliitin käyttöönottoa.

Avaruustoiminta edellyttää Suomessa myös työ- ja elinkeinoministeriön lupaa avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) nojalla.

Radioamatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä

Amatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä koordinoidaan ITU-menettelyn lisäksi myös Suomen radioamatööriliiton (SRAL) sekä kansainvälisen radioamatööriliiton (IARU) kanssa. Radioamatööritaajuuksilla ei saa harjoittaa kaupallista toimintaa.

Maa-asemat

Satelliittijärjestelmien lähettävät maa-asemat tarvitsevat radioluvan silloin, kun ne sijaitsevat Suomen alueella eikä niitä ole erikseen vapautettu luvasta. Maa-aseman taajuuksien käytöstä tulee pääsääntöisesti sopia naapurimaiden kanssa ennen kuin maa-aseman taajuuksille voidaan myöntää radiolupa ja ne voidaan ottaa käyttöön. Lentokenttien läheisyydessä on maa-asemien käytölle rajoituksia ilmailuliikenteen turvallisuuden takia.

Maa-aseman ja tutkan perustaminen sekä maa-asema- ja tutkatoiminnan harjoittaminen ovat luvanvaraisia. Lue lisää maa-asema- ja tutkatoimintaluvista .

Vastaanottavat maa-asemat

Vastaanottoon tarkoitetun maa-aseman perustamiseen ja toiminnan harjoittamiseen tarvitaan maa-asematoimintalupa. Pelkästään vastaanottoon tarkoitetun maa-aseman käyttöön Suomessa ei kuitenkaan tarvita radiolupaa. Vastaanottavien maa-asemien vastaanottoa ei tällöin myöskään suojata muiden radiolähettimien aiheuttamilta häiriöiltä.

Vastaanottavalle maa-asemalle voi hakea suojausta erikseen, jolloin Traficom voi päättää toimenpiteistä kiinteään paikkaan sijoitetun maa-aseman suojaamiseksi häiriöiltä. Maa-aseman ominaisuuksille ja sijaintipaikalle voidaan tällöin asettaa ehtoja. Lisäksi maa-aseman taajuuksien käyttöön ottaminen ja sen taajuuksien käytön suojaaminen saattaa edellyttää kansainvälistä taajuuskoordinointia. Oikeus suojaukseen myönnetään rajoitetuksi ajaksi, esimerkiksi viideksi vuodeksi. Suojauspäätöksen tekemisestä peritään Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnollisista taajuusmaksuista annetun asetuksen (1028/2017) mukainen maksu.

Satelliittijärjestelmien taajuushallinnolliset kustannukset

Satelliittitoimija vastaa ITU:n perimistä koordinointi- ja notifiointimenettelyn kustannuksista. Niiden määrä riippuu mm. satelliittijärjestelmän ominaisuuksista. Tämän lisäksi Viestintävirasto perii Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnollisista taajuusmaksuista annetun asetuksen mukaisesti omakustannusarvon mukaista maksua ITU-menettelyn toteuttamisesta sekä taajuusmaksun radioluvasta.

GPS-toistimet

GPS-toistin on vastaanotin- ja lähetinyhdistelmä, jolla siirretään GPS-signaali ulkotilasta esimerkiksi kalustohalliin tai väestönsuojaan tai muuhun paikkaan, jossa GPS-satellittien signaali ei muuten ole vastaanotettavissa. GPS-toistimet toimivat samoilla taajuusalueilla GPS-satelliittien kanssa, ja toistin vahvistaa kohinan alapuolella olevaa GPS-satelliittien signaalia. GPS-toistimen käyttö tarvitsee radioluvan. Radiolupa voidaan myöntää vain GPS-signaalin välittämiseen sisätilaan.

Radioluvan GPS-toistimelle voit hakea yhteydenottolomakkeen kautta.

Päivitetty