Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taajuuksia uusille innovaatioille

Digitalisaation ripeä eteneminen vaatii, että langattoman viestinnän testaustoimintaan riittää taajuuksia. Traficom tukee kokeiluja myöntämällä joustavasti radiolupia innovatiivisten radiotekniikoiden ja -järjestelmien testaukseen.

5G on mahdollisuuksia tulvillaan

5G-verkon ominaisuudet mahdollistavat lyhyttä viivettä vaativat, reaaliaikaiset, luotettavat ja tietoturvalliset ohjaustehtävät − esimerkkinä älyliikenne ja teollisuusautomaatio. Energiatehokkuus puolestaan mahdollistaa pitkäikäiset päätelaitteet esimerkiksi mittauksessa sekä esineiden internetin (IoT) vaatimat suuret laitemäärät verkossa.

5G-matkaviestinteknologian tutkimustoiminta keskittyy pääasiassa yli 24 GHz taajuuksille, joilta voidaan osoittaa riittävän häiriöttömiä taajuuksia myös testi- ja tutkimustoimintaan.

Teollinen internet ja koneiden välinen viestintä (M2M) kehittyy nopeasti

Teollinen internet ja koneiden välinen viestintä kasvavat vauhdilla tulevaisuudessa. Keksinnöillä luodaan älykkäitä kaupunkeja, tehtaita ja koteja sekä tehokasta terveydenhuoltoa.

Erilaisilla teknologioilla kehitettäviä järjestelmiä voidaan testata, tutkia ja toteuttaa useilla taajuusalueilla.
 

Älyliikenne ja kuljettaminen (ITS) etsii uusia ratkaisuja

Älyliikenteellä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Älyliikenne mahdollistaa esimerkiksi itseohjaavat ajoneuvot sekä miehittämättömät lentokoneet ja laivat.

Alan tutkimukseen ja käyttöön tarvitaan lisätaajuuksia. Suomessa useimpia tutkimuksissa käytettävistä taajuuksista voidaan jo nyt osoittaa myös älyliikenteen tutkimus- ja testitoimintaan.

Matkaviestinverkon taajuuksia tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön

Suomessa tietoliikennetekniikan ja televerkkojen koulutus on korkeatasoista ja oppilaitosten pitää voida käyttää realistisia opetusmenetelmiä. Traficom myöntää radiolupia sekä numeroita ja tunnuksia myös opetuskäyttöön.

Matkaviestin- ja televisiotoimintaan osoitetuilta toimiluvanvaraisilta taajuusalueilta on varattu taajuuksia tutkimus-, tuotekehitys- ja opetuskäyttöön. Näin mahdollistetaan laajat ja pitkäaikaiset tutkimus-, kehitys- ja ylläpitohankkeet. Lupia myönnetään tasapuolisesti suomalaisille ja ulkomaalaisille toimijoille.

Lisäksi tarvitaan matkaviestinverkkojen teknisiä tunnuksia, jotka eivät näy käyttäjille toisin kuin tavanomaiset  puhelinnumerot, esimerkkinä matkaviestinverkkotunnus MNC (Ulkoinen linkki) (Mobile Network Code).

Kokeiluja lyhytaikaisilla testiluvilla

Traficomilta voi hakea lyhytaikaista radiolupaa radioteknologiaa hyödyntävien järjestelmien testi-, tutkimus- ja koekäyttöön. Luvan kesto voi olla muutamista päivistä vuosiin. Radioluvan myöntäminen haetuille taajuuksille arvioidaan tapauskohtaisesti. Vapaamuotoisen lupahakemuksen voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta.

Tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö valmistaa tulevaisuuteen

Traficom osallistuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin johto- ja ohjausryhmiin tutkimusprojekteissa, joissa tutkitaan uusia tekniikoita ja niiden mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea kokeiluja ja innovaatioita, ymmärtäen eri toimialojen tarpeet sekä niiden vaikutukset ja mahdollisuudet erityisesti ajatellen tulevaisuuden taajuuksien käyttöä. Haluamme näin edistää uusien langattomien teknologioiden käyttöönottoa yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten liikenteessä, kaupungeissa ja teollisuudessa.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Tapio Penkkala, puh. 0295 390 434

Erityisasiantuntija Jan Engelberg, puh. 0295 390 438

Päivitetty