Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Esteettömyyden edistämistä koskevat toimenpiteet

Kaikkien Suomeen sijoittautuneiden audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien on edistettävä esteettömyyden toteutumista palveluissaan. Toimijoilta kerättävät toimintasuunnitelmat ja raportit ovat vuoden 2021 alusta tullutta sääntelyä, joka koskee kaikkia Suomeen sijoittautuneita audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajia.

Toimintasuunnitelmat 

Audiovisuaalisen sisältöpalvelujen tarjoajien on laadittava toimintasuunnitelmia siitä, miten niiden palveluja saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettömämmiksi vammaisille henkilöille ja millä keinoin esteettömyyttä edistetään.

Traficom on kerännyt ensimmäiset esteettömyyttä koskevat toimintasuunnitelmat vuosille 2022 - 2023. Tiedot julkaistiin kevään 2022 aikana. Jatkossa toimintasuunnitemat tullaan pyytämään 2-3 vuoden välein.

Raportit 

Audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajien on raportoitava toimenpiteiden toteuttamisesta. Raporteista tulee käydä ilmi, kuinka suuri prosentuaalinen osuus ohjelmista on esteettömästi katsojien saatavilla. Niissä tulee myös kuvata tehtyjä toimenpiteitä esteettömyyden asteittaiseksi toteutumiseksi. Raporteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyden toteutumiseen tilausohjelmapalvelujen ohjelmistoissa edellä mainituissa toimintasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet huomioiden. 

Traficom pyytää toimijoilta ensimmäiset raportit esteettömyyttä edistäneistä toimenpiteistä vuosien 2022–2023 osalta loppuvuodesta 2023. Tämän jälkeen raportit pyydetään toimittamaan virastolle tarvittaessa. 

Päivitetty