Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hakuprosessi ja sen tärkeät määräajat

CEF Digital hakuprosessin eteneminen

 •  HaDEA julistaa hakukierroksen avatuksi
 • Kansallinen määräaika projektitiivistelmän   toimittamiseksi Traficomiin. Tiivistelmällä informoidaan kansallisia viranomaisia osallistumisesta hakuun ja käynnistetään prosessi, jonka kautta on mahdollista saada valtioneuvoston hyväksyntä hankkeelle.
 • Kansallinen määräaika/määräajat hakuasiakirjojen (lomake A sekä mahdolliset turvatakuut) toimittamiseksi kansalliselle viranomaiselle
 • Haun määräaika, johon mennessä hakemus tulee tehdä HaDEA:n sähköisessä järjestelmässä
 • Hakemusten arviointi HaDEAssa
 • Tuettavien hankkeiden valinta HaDEAssa
 • Tukisopimusten allekirjoitus HaDEA, EU:n komissio ja tuen saaja
 • Projektin etenemisen raportointi
   

  Hakijoiden toimitettava suomenkielinen projektitiivistelmä sekä varsinaisen hakemuksen A-lomake ja tarvittaessa turvatakuita koskevat lomakkeet perusteluineen Traficomiin.

  Huom! Toimitetut tiedot ovat sitovia, hankkeen kustannukset ja osallistujat eivät voi enää tämän jälkeen muuttua. Hakijan tulee huolehtia siitä, että muissa hakuasiakirjoissa (mm. hakemuksen B-lomake) olevat vastaavat tiedot ovat samat kuin tässä vaiheessa toimitetut tiedot.

  Huomioithan, että projektitiivistelmä on lähtökohtaisesti julkinen. Mikäli se sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee tämä tieto merkitä selkeästi. Huomioi tietoja toimittaessasi turvallisuus. Mikäli aineisto on korkeintaan Turvaluokka IV mukaan salassa pidettävää tietoa, voit käyttää Traficomin salattua viestin lähetystoimintoa, jonka käytön ohjeet löytyvät täältä: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin . Tiedot lähetetään kirjaamo@traficom.fi osoitteeseen. Mikäli aineisto korkeamman eli turvaluokka III tai tätä salatumpaa aineistoa tiedot tulee tuoda Traficomin Kumpulan kirjaamoon osoite:  Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki.

  9.1.2024 klo 16.15
  Traficom toimittaa jäsenvaltion puoltokirjeen sekä turvatakuiden vahvistuksen hakijalle siltä osin kun ne on myönnetty.14.2.2024
  Haku sulkeutuu. Tähän mennessä hakija on viimeistellyt hakemuksen ja toimittanut myös kaikki sen liitteet HaDEA:n sähköiseen järjestelmään.20.2.2024 klo 17 (Brysselin aikaa)
  Hakemusten arviointi HaDEA:ssa.Maalis-toukokuu 2024
  Tukisopimusneuvottelut ja sopimusten allekirjoitus HaDEA, EU komissio ja tuen saaja.Kesä ja syksy 2024

   

Hakijoiden toimitettava suomenkielinen projektitiivistelmä, A-lomake ja turvatakuita koskevat lomakkeet perusteluineen Traficomiin. Huom! Toimitetut tiedot ovat sitova, hankkeen kustannukset ja osallistujat eivät voi enää tämän jälkeen muuttua. Huomioithan, että projektitiivistelmä on lähtökohtaisesti julkinen. Mikäli se sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee sinun merkitä tämä tieto selkeästi. Huomioi tietoja toimittaessasi turvallisuus. Mikäli aineisto on korkeintaan Turvaluokka IV mukaan salassa pidettävää tietoa, voit käyttää Traficomin salattua viestin lähetystoimintoa (Ulkoinen linkki). Tiedot lähetetään kirjaamo@traficom.fi osoitteeseen. Mikäli aineisto korkeamman eli turvaluokka III tai tätä salatumpaa aineistoa tiedot tulee tuoda Traficomin Kumpulan kirjaamoon osoite:  Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki.16.12.2022
Hakijoiden toimitettava lopullinen B-lomake Traficomille.  Huomioi tietoja toimittaessasi turvallisuus. Mikäli aineisto on korkeintaan Turvaluokka IV mukaan salassa pidettävää tietoa, voit käyttää Traficomin salattua viestin lähetystoimintoa . Tiedot lähetetään kirjaamo@traficom.fi osoitteeseen. Mikäli aineisto korkeamman eli turvaluokka III tai tätä salatumpaa aineistoa tiedot tulee tuoda Traficomin Kumpulan kirjaamoon osoite: Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki.9.1.2023
Traficom toimittaa jäsenvaltion puoltokirjeen sekä turvatakuiden vahvistuksen hakijalle siltä osin kun ne on myönnetty.10.2.2023 mennessä
Haku sulkeutuu. Tähän mennessä hakija on viimeistellyt hakemuksen ja toimittanut myös kaikki sen liitteet HaDEA:n sähköiseen järjestelmään.23.2.2023 klo 17 (Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi HaDEA:ssaMaaliskuu-kesäkuu 2023
Tieto arvoinnin lopputuloksesta HaDEAHeinäkuu 2023
Tukisopimusten allekirjoitus HaDEA, EU komissio ja tuen saajaLokakuu-marraskuu 2023


 

Hakijoiden toimitettava hanketiivistelmä Traficomiin15.2.2022
Traficom toimittaa hankitiivistelmien tiedot valtioneuvoston käsittelyn tueksi liikenne- ja viestintäministeriöön. Kaikki Suomesta lähtevät CEF-hakemukset tarvitsevat kansallisen hyväksynnän. LVM esittelee hankkeet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle.23.2.2022
Hakemusten A- ja B-lomakkeiden toimittaminen Traficomiin. Letter of support (member state agreement) on mahdollista toimittaa hakijoille vasta hakemuksen A- ja B-lomakkeiden saapumisen jälkeen.14.3.2022
Haku sulkeutuu, johon mennessä hakemukset tulee tehdä HaDEan sähköisessä järjestelmässä.22.3.2022 klo 17.00
(Brysselin aikaa)
Hakemusten arviointi (arvio)Huhtikuu-heinäkuu 2022
Tukihankkeiden valinta (arvio)Elokuu 2022
Tukisopimusten allekirjoitus (arvio)Marraskuu-joulukuu 2022

 

Päivitetty