Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Passiivi-infran yhteiskäytöllä tarkoitetaan käyttöoikeuden luovuttamista verkkotoimijan fyysiseen infrastruktuuriin. Käyttöoikeuden luovutuksesta sovitaan yleensä erillisellä sopimuksella ja siitä peritään korvausta, kuten vuokraa. Käyttöoikeuden saanut verkkotoimija voi hyödyntää toisen verkkotoimijan infraa omaa verkkoa rakentaessaan. Käyttöoikeuden luovutuksessa fyysinen infra ei siirry käyttöoikeuden saajan omistukseen, vaan se pysyy alkuperäisellä omistajalla. Useimmiten käyttöoikeuden luovuttaja jatkaa myös itse saman fyysisen infrastruktuurin käyttöä rinnakkain. Käyttöoikeus luovutetaan joko määräajaksi, toistaiseksi tai infran jäljellä olevaksi käyttöiäksi.

Yhteisrakentamislain mukainen fyysisen infrastruktuurin eli passiivi-infran määritelmä on laaja ja se pitää sisällään hyvin erilaisia rakenteita ja rakennelmia. Lain mukaan fyysisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan rakennetta, rakennelmaa, rakennusta tai niiden osaa, johon on tarkoitus sijoittaa muita verkon osia ilman, että siitä itsestään tulee aktiivinen verkon osa.

Fyysisiä infrastruktuureja ovat esimerkiksi suojaputket, kaapelikanavat, tarkastus- ja kaapelikaivot, jakokaapit, pylväät, mastot, tornit, antennilaitteistot ja rakennukset, erityisesti rakennusten ulkopinnat. Sen sijaan kaapelit, kuidut tai mustat kuidut eivät ole määritelmän mukaisia fyysisiä infrastruktuureja. Talousvesiverkot eivät kuulu lain soveltamisalaan, joten myöskään niihin kuuluvat rakenteet, rakennelmat tai rakennukset eivät kuulu fyysisen infrastruktuurin käsitteen piiriin.

Passiivi-infran yhteiskäytön suunnittelu

Huomioi yhteiskäytön mahdollisuus jo verkkoa suunniteltaessa. Yhteiskäyttö vaatii onnistuakseen yhteistyötä eri osapuolten kesken. Yhteiskäytöstä koituu hyötyjä kaikille osapuolille sekä koko yhteiskunnalle.

Infograafi yhteiskäytön suunnittelussa huomioitavista asioista

Passiivi-infran infrograafi
Päivitetty