Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Aineistoa yhteisrakentamisen hyvistä käytännöistä sekä esitellään Vuoden yhteisrakentamisteko kilpailussa syntyneet yhteisrakentamista helpottavat käytännöt.

Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishankkeisiin

FiCom ry ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa - tilaajien välinen sopimus

Yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, Energiateollisuus, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ja Suomen Vesilaitosyhdistys.

Yhteisrakentamisen käsitteet

Verkkotiedon hyödyntämisen, yhteisrakentamisen, yhteiskäytön ja infrastruktuurin lisäarvopalveluiden näkökulmasta on luotu luoda alalle yhteiset käsitemallit, johon toimijat sitoutuvat.

Päivitetty