Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleis- ja ratasuunnitelma yksityisraiteella

Kun rataverkon haltija on päättänyt aloittaa yleis- tai ratasuunnitelman laatimisen, sillä on ratalain nojalla oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä.

Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoitettava kunnalle, sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiasta. Kuuluttamisesta vastaa toimivaltainen viranomainen eli Traficom. 

Ennen suunnitelman hyväksymistä asianosaisille on varattava tilaisuus muistutuksen tekemiseen suunnitelmasta ja tässä tarkoituksessa suunnitelma on asetettava nähtäville julkisella kuulutuksella. Yksityisraidetta koskevan suunnitelman osalta nähtäville asettamisesta vastaa Traficom, jolle rataverkon haltijan on toimitettava suunnitelmaa koskevat asiakirjat ja tiedot. Muistutusten vastaanottaminen, suunnitelman hyväksyminen ja hyväksymispäätöksen kuuluttaminen kuuluvat myös Traficomin vastuulle, lausuntojen pyytäminen taas rataverkon haltijalle.

Suunnittelun käynnistämisestä on hyvä ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Traficomin asiantuntijoille, jotta voidaan sopia prosessiin liittyvistä vastuista ja käytännön toimintatavoista.

Yhteystiedot

Elisa Pajunen, erityisasiantuntija, p. 029 534 6811 tai elisa.pajunen(at)traficom.fi

Jenna Mikkola, erityisasiantuntija, p. 029 534 6821 tai jenna.mikkola(at)traficom.fi

Päivitetty