Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajokortillisten määrä kasvaa Suomessa – erityisesti seniorikansalaiset aktiivisia kuljettajia

Suomessa oli vuoden 2023 lopussa yli 3,8 miljoonaa voimassa olevaa ajokorttia, joista suurin osa, yli 3,7 miljoonaa, sisältää B-luokan eli henkilöauton ajo-oikeuden. Viime vuosina yli 70-vuotiaiden ajokortillisten osuus on noussut tasaisesti - nyt lähes 16 prosenttia kaikista henkilöauton kuljettajista on yli 70-vuotiaita.

Seniorikuljettajilla merkittävä rooli tieliikenteessä

Vuoden 2023 lopussa lähes 600 000 yli 70-vuotiaalla suomalaisella oli henkilöauton ajokortti. Tämä kattaa noin 61 prosenttia koko ikäluokasta. Erityisen huomionarvoista on, että yli 70-vuotiaista miehistä lähes 80 prosentilla ja naisista 47 prosentilla on voimassa oleva henkilöauton ajokortti.  Yli 80-vuotiaita B-kortin haltijoita oli hieman yli 130 000 ja yli 90-vuotiaita 7 100.

Ajokortillisten seniorikuljettajien määrässä on havaittavissa selkeitä alueellisia eroja. Esimerkiksi Etelä-Savossa yli 70-vuotiaiden osuus kaikista B-kortin haltijoista on 22 prosenttia, kun taas Uudellamaalla vastaava luku on 13 prosenttia.

"Tilastot kertovat selkeää kieltään siitä, että suomalaiset arvostavat ajokorttia ja liikkumisen vapautta, erityisesti seniori-ikäluokassa. Alueelliset erot kertovat siitä, miten olosuhteet ja tarpeet vaikuttavat etenkin iäkkäiden liikkumiseen", sanoo Henna Antila Traficomista. Ajokortin tärkeys on noussut esiin myös Traficomin iäkkäiden autoilijoiden kyselytutkimuksen tuloksissa. Kyselyyn vastanneet pitivät autoa edelleen tärkeimpänä kulkumuotona omalla asuinseudulla tehdyissä matkoissa. Valtaosa vastaajista piti omaa ajokorttia erittäin tärkeänä asiana päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta ja yli puolet vastaajista kertoi ajavansa päivittäin tai lähes päivittäin.

18-vuotiaiden B-kortillisten määrä historiallisen alhaalla

18-vuotiaiden B-kortillisten määrä on nyt historiallisen alhaalla eli henkilöauton ajokortti löytyy vain noin joka toiselta.  Helsingin nuorista ainoastaan joka neljännellä on B-luokan ajokortti, mikä on merkittävästi vähemmän kuin muissa suurissa kunnissa. Porissa taas yli 60 prosentilla 18-vuotiasta on B-luokan kortti.