Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

10 vinkkiä turvallisen raideliikenteen edistämiseen

Raideliikenteen turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, johon me kaikki voimme vaikuttaa – osa tasoristeysten ylittäjinä, osa matkustajina, osa raideliikenteen ammattilaisina. Myös Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom edistää raideliikenteen turvallisuutta. Lue alta 10 vinkkiä turvalliseen raideliikenteen edistämiseen ja nappaa niistä mahdollisimman moni käyttöösi.

Mies HSL:n lähijunan oviaukossa

1) Me kaikki: Tiedosta roolisi ja toimi sen mukaisesti

Raideliikenteen turvallisuuden taso on riippuvainen ihmisistä – raideliikenteen ammattilaisista ja matti meikäläisistä, jotka teoillaan ja asenteillaan vaikuttavat raideliikennejärjestelmän turvallisuuteen. Jos raideliikenteen turvallisuuden kehittäminen koetaan tärkeäksi, edellytykset hyvän turvallisuuskulttuurin muodostumiseen raideliikenteen eri organisaatioissa ovat olemassa. Vastaavasti: jos raideliikenteen turvallisuuteen ei panosteta – tai sitä jopa tietoisesti heikennetään – turvallisuus kärsii.

2) Me kaikki: Ole tarkkana tasoristeyksissä

Tasoristeysonnettomuudet ovat yksi yleisimmistä, vakavimmista sekä vaikeimmin torjuttavista raideliikenneonnettomuuksista. Vaikka tasoristeyksiä poistetaan ja niiden varoituslaitteita asennetaan ja kehitetään, viime kädessä kyse on teillä liikkujista: tasoristeyksessä sinun tehtäväsi on tarkistaa tasoristeyksen ylittämisen turvallisuus. Juna ei voi väistää eikä se käden käänteessä pysähdy.

3) Me kaikki: Älä liiku radalla

Rautateillä ei tule liikkua eikä junarataa tule ylittää muualta kuin tasoristeyksistä. Tahalliset ja tahattomat alle jäännit ovat yhteiskunnallinen ongelma, joita pyritään vähentämään useiden eri toimijoiden yhteistyöllä. Älä oikaise radan yli, juna voi tulla milloin tahansa ja kummasta suunnasta vaan.

4) Me kaikki: Anna turvallisuuspuutteista palautetta

Jos matkustajana tai tavaraliikenteen palvelujen käyttäjänä huomaat raideliikenteessä turvallisuuspuutteita, ole yhteydessä palvelujen tuottajaan. Vain tiedossa oleviin ongelmiin voidaan reagoida.

5) Raideliikenteen ammattilainen: Toteuta ja kehitä organisaatiosi turvallisuusjohtamista ja edistä hyvää turvallisuuskulttuuria

Rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkon haltijat ohjaavat toimintaansa ja kehittävät toimintansa turvallisuutta turvallisuusjohtamisjärjestelmillä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee olla osa organisaation jokapäiväistä toimintakulttuuria, toiminnan ydin, ja sitä tulee vaalia ja kehittää.

Varmista, että organisaatiosi turvallisuusjohtamisjärjestelmä on muutakin kuin nippu papereita - ole mukana edistämässä turvallisuutta ja hyvää turvallisuuskulttuuria.

6) Raideliikenteen ammattilainen: Toteuta kattavaa riskienhallintaa

Raideliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee tunnistaa toimintaansa koskevat riskit, arvioida niitä ja tehdä riskianalyysejä – sekä hallita riskejä. Myös raideliikenteen toimijoiden henkilöstön tulee olla tietoinen keskeisistä riskeistä ja ymmärtää oman toimintansa vaikutus turvallisuuteen. Osallistu mahdollisuuksien mukaan riskianalyysien tekemiseen – voit teoillasi edistää riskitasojen alentamista. Myös raideliikenteen toimijoiden henkilöstön tulee olla tietoinen keskeisistä riskeistä ja ymmärtää oman toimintansa vaikutus turvallisuuteen. Osallistu mahdollisuuksien mukaan riskianalyysien tekemiseen - voin teoillasi edistää riskitasojen alentamista.

7) Raideliikenteen ammattilainen: Ole aktiivinen omavalvoja

Raideliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on aktiivisesti seurattava omaa toimintaansa ja turvallisuusjohtamisensa laatua. Raideliikenteen toimijoiden henkilöstöllä on tärkeä rooli omavalvonnan toteuttamisessa: säännöllisellä omaan toimintaasi kohdistuvalla omavalvonnalla voit löytää hienosäätämisen paikat nopeammin ja tehokkaammin, jolloin korjaavien toimenpiteidenkin toteuttaminen on usein helpompaa ja halvempaa. Hyvällä omavalvonnalla pidät myös huolta organisaatiosi hyvinvoinnista.

8) Raideliikenteen ammattilainen: Ota Traficomin valvontatoimenpiteistä hyöty irti

Traficom edistää raideliikennejärjestelmän turvallisuutta ja vastuullisuutta mm. valvonnan ja valvontaa tukevien keinojen avulla. Valvoessaan Traficom selvittää toiminnan vaatimuksenmukaisuutta, arvioi toiminnan turvallisuutta ja pohtii yhdessä valvottavan kanssa keinoja toiminnan kehittämiseksi. Hyödynnä raideliikenteen valvojien kokemusta ja asiantuntemusta valvontatilanteissa ja turvallisuusvuoropuheluissa. Avoimuus ja aktiivisuus auttavat yhteisen tavoitteen – turvallisuuden kehittymisen – saavuttamisessa.

9) Raideliikenteen ammattilainen: Ilmoita onnettomuuksista ja vaaratilanteista Traficomille

Raideliikenteen vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin on tärkeä reagoida ja niistä on tärkeä oppia. Kukin toimija ohjeistaa omalle henkilökunnalleen ensivaiheen menettelyt ja oman poikkeamajärjestelmän hyödyntämisen tavat. Onnettomuuksista ja vaaratilanteista tulee aina ilmoittaa myös Traficomille. Turvallisuuspoikkeamat ja -havainnot raportoimalla mahdollistat tietoon pohjautuvan turvallisuuden kehittämisen ja autat löytämään raideliikennejärjestelmän riskejä sekä kehittämään riskienhallintaa.

10) Raideliikenteen ammattilainen: Tunnista työhösi vaikuttavat olosuhteet

Aikataulut, työtaakka ja kiire sekä vireystila vaikuttavat turvalliseen työstä suoriutumiseen. Varaa työhösi riittävästi aikaa, huolehdi jaksamisestasi ja vireydestäsi - väsyneenä teet helpommin virhearvioita, joilla voi olla isoja vaikutuksia.

Meitä kaikkia tarvitaan raideliikenteen turvallisuuden kehittämiseen – hoidetaan osuutemme hyvin!

Kirjoittaja Kaisa Sainio toimii Raideliikenne-palvelukokonaisuuden päällikkönä Traficomissa. Jatketaan keskustelua Twitterissä @KaisaSainio (Ulkoinen linkki).

Päivitetty