Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Helmikuun puolivälissä sovellettavaksi tuleva digipalveluasetus (DSA) pyrkii turvaamaan digipalveluiden, kuten erilaisten verkkoyhteisöjen ja markkinapaikkojen käyttäjän asemaa. Jos jatkossa teet ilmoituksen epäilemästäsi laittomasta sisällöstä, palveluntarjoajan on käsiteltävä asia ja kerrottava ratkaisustaan. Jos tuotat sisältöjä tai toimit verkkoalustan kautta myyjänä, sinulla on oikeus saada tieto ja perustelut kaikenlaisesta palvelun käytön rajoittamisesta.

Digipalveluiden tarjoajien tulee noudattaa uusia velvoitteita 17.2.2024 alkaen. Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on digipalveluasetuksen pääasiallinen valvoja, mutta tiettyjä velvoitteita valvoo kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Erittäin suurten alustojen kohdalla sääntely tuli voimaan jo kesällä 2023 ja niitä valvoo EU-komissio.

"Oikeuksistaan on hyvä olla tietoinen, sillä digipalveluita käyttäessä voi tulla eteen hyvin monenlaisia tilanteita ja haasteita, joissa pitää osata toimia. Kaikki muutokset eivät kuitenkaan näy käyttäjälle kovin konkreettisesti tai vaadi minkäänlaista aktiivisuutta, vaan niiden tarkoitus on parantaa digipalveluiden turvallisuutta ja avoimuutta ikään kuin sisältäpäin", toteaa johtava asiantuntija Sirpa Sillstén Traficomista.

Jokainen voi osaltaan torjua laitonta sisältöä 

Digipalveluasetuksen mukaan jokaisen on helposti voitava tehdä ilmoitus palveluntarjoajalle eli esimerkiksi verkkoalustalle, jos kohtaa palvelussa sisältöä, jonka epäilee olevan laitonta tai käyttöehtojen vastaista. Käyttäjällä on myös oikeus saada tieto siitä, millaisen päätöksen palveluntarjoaja on ilmoituksen pohjalta tehnyt. Päätökseen voi halutessaan hakea muutosta. Tätä varten alustan on tarjottava tehokas ja maksuton sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä.

Laitonta sisältöä voi olla esimerkiksi vihapuhe, terrorismiin yllyttäminen, piilomainonta tai tekijänoikeuksien loukkaukset. Digipalveluasetusta valvovat viranomaiset eivät kuitenkaan voi ottaa sisällön laittomuuteen kantaa, vaan laittomuuden määrittelee lainsäädäntö. Viranomaisten valvonta kohdistuu palveluntarjoajien menettelyihin. Ongelmatilanteissa käyttäjä voi tehdä ilmoituksen viranomaisille, jos hän on ensin selvittänyt asiaa palveluntarjoajan kanssa.

Sisällöntuottajan tiedonsaantioikeudet paranevat

Uudella sääntelyllä pyritään myös turvaamaan digipalveluiden sisällöntuottajien oikeuksia, olivat he sitten yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä. Sisällöntuottamiseksi lasketaan esimerkiksi kaikenlaiset julkaisut sosiaalisessa mediassa ja keskustelufoorumeilla tai myynti-ilmoitukset verkon markkinapaikoilla. 

Jos palvelun tarjoaja rajoittaa sisällöntuottajan toimintaa tai sisältöjä palvelussa, sen pitää antaa rajoituksista ilmoitus ja perustelut. Rajoittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluntarjoaja poistaa käyttäjän sisältöjä, sulkee hänen tilinsä, estää palvelun käytön tai keskeyttää rahasuoritukset. Perusteluissa on myös kerrottava, miten sisällöntuottaja voi hakea päätökseen muutosta.

Digipalveluasetus pyrkii turvaamaan käyttäjien asemaa myös monilla muilla säännöksillä, jotka esimerkiksi parantavat mainonnan läpinäkyvyyttä ja alaikäisten suojelua verkossa. Tarkempaa tietoa uudesta sääntelystä löydät muun muassa Traficomin verkkosivuilta.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Riikonen p. 029 534 7385, jarmo.riikonen@traficom.fi