Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU jatkaa Ukrainan ja Moldovan tukemista Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, ja kahdenvälisten sekä kauttakulkukuljetusten liberalisointi jatkuu 31.12.2025 saakka.

Euroopan unionin ja Ukrainan ja Moldovan välillä solmittuja tiekuljetussopimuksia on neuvoston päätöksillä jatkettu jälleen sotatilanteen jatkuessa. Ukrainan ja Moldovan kanssa solmittiin EU:n toimesta vuonna 2022 tiekuljetussopimukset viennin ja tuonnin tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi. Liberalisointia on jatkettu sekä Ukrainan että Moldovan osalta 31.12.2025 saakka. Aiemmin liberalisointia oli jatkettu molempien valtioiden osalta 30.6.2024 saakka.

Sopimusten on tarkoitus helpottaa tavarakuljetusta maanteitse Ukrainaan, ja Ukrainasta EU:n alueelle sekä helpottaa tavarakuljetusta maanteitse Moldovaan ja Moldovasta EU:n alueelle Ukrainassa käynnissä olevan sodan aikana. Sopimukset ovat vapauttaneet EU:n jäsenvaltioiden ja Ukrainan väliset sekä EU:n jäsenvaltioiden ja Moldovan väliset tavaraliikenteen kahdenväliset kuljetukset ja kauttakulkukuljetukset kuljetuslupavaatimuksesta.

Liberalisoinnin rajoitteet

Tavaraliikenteen yhteisölupa vaaditaan edelleen myös kuljetuslupavaatimusta koskevan liberalisoinnin piirissä olevilta kuljetuksilta. Sopimukset eivät kata kolmannen maan kuljetuksia eivätkä henkilöliikenteen kuljetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että näihin kuljetuksiin vaaditaan edelleen kolmannen maan lupa ja Ukrainan osalta henkilöliikenteen kuljetuksiin noutolupa. Kahdenvälinen lupa tarvitaan kauttakulkuun silloin, kun kauttakulku suoritetaan Ukrainan tai Moldovan kautta johonkin EU:n ulkopuoliseen valtioon. 

Lisätiedot     

ammattiliikenne@traficom.fi

EU:n ja Ukrainan välinen alkuperäinen sopimus (Ulkoinen linkki)

EU:n ja Moldovan välinen alkuperäinen sopimus (Ulkoinen linkki)