Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Euroopan ensimmäinen datan välityspalvelu rekisteröity Suomeen

Suomalainen DataSpace Europe on ensimmäinen Euroopassa rekisteröity datan välityspalvelu. Liikenne ja viestintävirasto Traficom vahvisti tammikuun alussa yrityksen ilmoittautumisen ja sen, että yritys täyttää datanhallinta-asetuksen edellytykset. Datatalous kasvaa vauhdilla ja uusia toimijoita tarvitaan, jotta Suomi voi toimia tulevaisuudessa datatalouden kärkimaana.

Datanhallinta-asetukseen pohjautuva kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan täysimääräisesti 2.1.2024, jolloin Traficom avasi sähköisen ilmoittautumispalvelun datan välityspalveluille. Datan välityspalveluiden tarkoitus on riippumattomina osapuolina mahdollistaa datan liikkuminen sovitusti eri toimijoiden ja sovellusten välillä. Jos yritys haluaa tarjota asetuksen mukaisia datan välityspalveluja, toiminnasta pitää tehdä ilmoitus Traficomille. Traficom toimittaa tiedot EU-komissiolle, joka pitää julkista rekisteriä kaikista datan välityspalvelujen tarjoajista.

DataSpace Europen Tritom-palvelu välittää dataa esimerkiksi maatalousyrittäjien, ruokaketjun, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan toimijoiden sekä eri sovellusten välillä. Sen tavoite on yhdistää aiempaa tehokkaammin hajallaan olevat tietolähteet ja tuottaa arvokasta tietoa viljelijälle, elintarviketeollisuudelle, kaupalle ja kuluttajalle.

"Olemme todella iloisia, että saimme ensimmäisenä Euroopassa vahvistaa tunnustetun datanvälittäjän Suomeen. Data on yksi nopeimmin lisääntyvistä raaka-aineista ja sen rooli uusien palveluiden ja yritysten kehittämisessä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Datan tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa ottaa hyöty irti", toteaa Traficomin datatalousverkoston johtaja Jenni Koskinen.

Eurooppalaisen datatalouden arvoksi on arvioitu vuonna 2023 noin 500 miljardia euroa ja datatalouden on arvioitu kasvavan noin 9 prosenttia vuodessa.

Datanhallinta-asetus luo pelisäännöt datatalouden uusille toimijoille

Datanhallinta-asetuksen (Data Governance Act, DGA) tarkoitus on lisätä datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Asetus luo säännöt datan välityspalveluille. Lisäksi se säätelee muun muassa julkisen sektorin hallussa olevan suojatun datan uudelleenkäyttöä.

Datanhallinta-asetus pyrkii myös edistämään data-altruismia, eli datan luovuttamista yleisen edun mukaiseen tarkoitukseen, kuten terveydenhuollon, päätöksenteon, tilastoinnin ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Data-altruismipohjaiset organisaatiot voivat myös rekisteröityä Traficomin palvelussa.

Datan välityspalveluille ja tunnustetuille data-altruismipohjaisille organisaatioille on omat tunnukset, joita saa käyttää sen jälkeen, kun Traficom on vahvistanut, että toimija täyttää datanhallinta-asetuksen asettamat edellytykset. DataSpace Europe voi ensimmäisenä yrityksenä käyttää tunnusta.

Traficom tulee myös valvomaan, että rekisteröidyt toimijat noudattavat datanhallinta-asetuksen vaatimuksia.

Lue lisää:

Lisätietoja

Verkostojohtaja Jenni Koskinen, p. 029 539 0648, jenni.koskinen@traficom.fi
Johtava asiantuntija Päivi Karkkola, p. 029 534 7254, paivi.karkkola@traficom.fi