Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Koronapandemian vaikutukset näkyivät suomalaisten päivittäisessä liikkumisessa vuonna 2021 henkilöautoilun suosion kasvuna ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien laskuna. Syksyllä 2022 suomalaisten arkiliikkuminen oli edelleen vuoden 2021 tasolla. Yleistyneen etätyön lisäksi tähän on todennäköisesti vaikuttanut yleinen hintatason nousu, joka nosti myös polttoaineen hintoja. Henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä pieneni edellisvuodesta, kun taas joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin suomalaisten liikkumista syksyllä 2022 selvittäneestä henkilöliikennetutkimuksesta.

Syksyllä 2022 suomalaiset liikkuivat määrällisesti likimäärin yhtä paljon kuin syksyllä 2021. Vuorokaudessa tehtiin keskimäärin 2,3 matkaa, joilla liikuttiin keskimäärin 34 kilometriä. 

"Kun verrataan suomalaisten liikkumista viime syksynä vuoden 2016 valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen tuloksiin, kuljettujen matkojen ja kilometrien määrä sekä kokonaismatka-aika ovat vähentyneet huomattavasti", kertoo erityisasiantuntija Hanna Strömmer.

Keskimääräinen kokonaismatka-aika oli vuoden 2022 syksyllä 68 minuuttia vuorokaudessa. Syksyyn 2016 verratessa matkojen keskimääräinen kesto on kuitenkin kasvanut. Eniten syksyllä 2022 tehtiin vapaa-ajan matkoja sekä työ- ja koulutukseen liittyviä matkoja. Työ- ja koulutusmatkojen osuus kasvoi vuoden takaisesta kahdella prosenttiyksilöllä.

Raiteilla kuljetaan enemmän

Henkilöautolla kuljettajana tehtyjen matkojen osuus päivän aikana kuljetuista kilometreistä pieneni vuoden takaisesta 4 %. Samalla joukkoliikenteen osuus on kasvanut koronapandemiasta aiheutuneen notkahduksen jälkeen ja oli suurempi kuin vuonna 2016. Raideliikenteessä kuljettujen kilometrien määrä on kasvanut voimakkaasti vuosiin 2016 ja 2021 verrattuna.

"Muutoksiin vaikuttivat kaukojunien matkustuksen elpyminen sekä todennäköisesti pandemian pitkäaikaiset vaikutukset etätyön yleisyyteen ja yleinen hintatason nousu. Jos muutokset ovat pysyvämpiä, niillä on pitkällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia liikenteen päästöihin", Strömmer sanoo. 

Liikkumattomien määrä kasvussa

Liikkumattomien ja vain yhden matkan tekevien henkilöiden osuus väestössä on kasvanut syksyistä 2016 ja 2021. Syksystä 2021 liikkumattomien osuus kasvoi 4 %. Eniten liikkumattomuus lisääntyi 65-74 -vuotiaiden ikäryhmässä, jossa muutos oli jopa 12 %.

Liikkumisessa oli huomattavia eroja asuinalueen suhteen. Maaseudulla matkoja tehdään vuorokaudessa kaksi henkeä kohti, kun kaupunkialueen reunalla määrä kohoaa 2,6:een. Maaseudulla kuljetaan päivittäin yli 40 km, kun taas kaupunkiseutujen ytimessä matkaa taittuu vain 26 km päivässä.

Etätyön tekeminen samalla tasolla kuin vuonna 2021

Etätyön tekeminen oli vuoden 2022 syksyllä edelleen samalla korkealla tasolla kuin vuonna 2021. Vuonna 2022 työssäkäyvistä vastaajista 33 % oli tehnyt etätyötä tutkimuspäivää edeltäneiden seitsemän vuorokauden aikana. Työssäkäyvistä yli kaksi päivää etätöitä viikon aikana tehneiden osuus oli 19 %. Vuoden 2021 tutkimuksessa etätöitä tehneiden osuus oli 31 % ja yli kaksi päivää etätöitä tehneiden osuus 20 %.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus. Se kertoo suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti mm. liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Hanna Strömmer, hanna.strommer@traficom.fi, p. 029 534 7053

www.hlt.fi (Ulkoinen linkki)