Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomessa on raportoitu viime aikoina lisääntyneistä ilmailun satelliittipaikannuksen häiriöistä. Yleis- ja harrasteilmailijoiden on hyvä huomioida, että erityisesti Kaakkois-Suomen alueella lentäessä GPS-laitteiston tiedot saattavat häiriintyä. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää olla tietoinen sijainnistaan myös muuten kuin GPS-tiedon perusteella.

Suomessa on raportoitu viime aikoina lisääntyneistä satelliittipaikannuslaitteiden häiriöistä. Kyseisissä tilanteissa satelliittipaikannusjärjestelmien saama paikkatieto on ollut epätarkkaa tai puutteellista. Häiriöt ovat vaikuttaneet pääasiassa Etelä-Suomen alueella ja Suomenlahden alueella tapahtuneisiin lentoihin. 

Useimmissa tapauksissa lentokorkeus häiriötilanteissa on ollut noin 10 000 jalan eli noin kolmen kilometrin korkeudella tai sen yläpuolella. Traficomille on raportoitu lisäksi muutamia tapauksia, joissa matalammalla lentänyt kone on kohdannut GPS-häiriöitä. 

GPS-häiriöt voivat näkyä esimerkiksi niin, että ilma-aluksen laitteisto ei näytä sijaintia oikein tai sijaintina näkyy väärä paikka. Perinteinen, ajan tasalla oleva paperinen ilmailukartta on varma navigointiapu myös GPS-häiriötilanteessa.

"Lentäessä on entistä tärkeämpää pysyä kartalla myös muuten kuin vain GPS-tiedon perusteella. Uskon, että yleis- ja harrasteilmailijamme ovat hyvin tietoisia tilanteesta ja toimivat sen mukaisesti", sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen

Ilmoita poikkeamista ja häiriöistä Traficomiin

Jos havaitset lennon aikana GPS-häiriöitä, joilla on vaikutusta lennon turvalliseen suorittamiseen tai poikkeuksellisia vaikutuksia koneen järjestelmien toimintaan, tee ilmailun poikkeamailmoitus Traficomille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa koneen sijainti näkyy GPS-navigointijärjestelmässä väärässä paikassa, et pääse laskuun halutulle laskupaikalle häiriöiden johdosta tai tarvitset lennonjohdolta navigointiapua. 

Myös muista kuin lennon turvalliseen suorittamiseen vaikuttavista radiotaajuuksien (kuten GPS) häiriöistä kannattaa aina ilmoittaa Traficomille, koska virasto selvittää radiohäiriöitä ja koostaa häiriötilannetietoa Suomessa. Radiohäiriöilmoituslomakkeen voi täyttää viraston verkkosivujen lomakkeen kautta näppärästi vaikka kännykällä.