Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun säädösseuranta 16.1.2024-19.2.2024

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 109/2023 asti)

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 85/2024 asti)

Lait:

Asetukset:

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 10/2024 asti)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu L-sarja 19.2.2024 asti)

EU-asetukset:

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/490, annettu 29 päivänä marraskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Direktiivit: -

Päätökset: -

Oikaisut: -

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Määräysmuutos: Moottorikäyttöiset ilma-alukset hinaustoiminnassa (AIR M2-19) (Ulkoinen linkki)

  • Hinauskytkinasennuksen lujuusvaatimuksia on muutettu siten, että lujuus voidaan jatkossa mitoittaa pakkomurtovarokkeen lujuuden perusteella, eikä enää yksinomaan hinattavan purjelentokoneen painon mukaan. Myös muilta osin määräyksen vaatimuksia on linjattu eurooppalaisiin standardeihin.

Määräyshankepäätös: Ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt (ANS M1-1) (Ulkoinen linkki)

  • Määräyksessä ANS M1-1 määrätään niistä asioista, joissa ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajia koskeva komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373 jättää harkintavaltaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten viranomaisten tarkemman määrittelyn varaan on jätetty muun muassa ne vaatimukset, jotka lennonvarmistuspalvelun tarjoajan rajoitetun hyväksyntätodistuksen hakijan tai haltijan on täytettävä. Näiden vaatimusten täydentäminen on sittemmin todettu Suomessakin tarpeelliseksi. Samalla käydään läpi muutkin asetukseen viime määräyspäivityksen jälkeen tulleet muutokset ja otetaan kantaa kaikkiin viranomaisen harkintavaltaa sisältäviin kohtiin.