Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun säädösseuranta 21.12.2023-15.1.2024

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 104/2023)

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 14/2024 asti)

Lait:

Päästökauppalaki (Ulkoinen linkki) (1270/2023)

Asetukset:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (Ulkoinen linkki) (1168/2023)

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 1/2024 asti)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu L-sarja 15.1.2024 asti)

EU-asetukset: -

Direktiivit: -

Päätökset: -

Oikaisut: -

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan päivittäminen versioon 2.3 (Ulkoinen linkki)

  • Traficom pyytää lausuntoa ASM-toimintakäsikirjan versioluonnoksesta 12.2.2024 mennessä.

Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta (OPS M6-1) (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntoja pyydetään 31.1.2024 mennessä.

Lausuntopyyntö: Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät  (Ulkoinen linkki)
(SEC M1-1) (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntoja pyydetään 16.2.2024 mennessä.

Lausuntopyyntö: Lentonäytökset ja lentokilpailut (OPS M1-2) (Ulkoinen linkki)

  • Lausuntoja pyydetään 16.2.2024 mennessä.