Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun turvallisuustyön painopisteet päivitetty – yhtenä niistä väsymyksenhallinta

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on varmistaa, että Suomen ilmailussa tehdään tarvittavat toimenpiteet korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi oikea-aikaisesti. Traficom on päivittänyt Suomen ilmailun turvallisuus-suunnitelman eli priorisoidut toimenpiteet Suomen ilmailun vahvuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä riskien hallitsemiseksi

Vuoden 2024 suunnitelman painopisteitä ovat muun muassa ovat ennakoiva riskienhallinta, väsymyksenhallinta ja sen merkitys osana riskienhallintaa sekä poikkeamaraportoinnin laadun kehittäminen. 

"Kansainvälinen toimintaympäristö ja alan kilpailutilanne ovat jatkuvassa muutoksessa. Alan elinehtoja ovat turvallinen operointi ja liiketoiminnan kilpailukyky. Tarvittaviin muutoksiin on löydettävä ratkaisut turvallisuudesta tinkimättä", painottaa pääjohtaja Jarkko Saarimäki.  

"Ennakoivaan riskien­hallintaan ja väsymyksenhallintaan liittyy oleellisesti muutoksenhallinnan oikea-aikaisuus. Kun maailma muuttuu ja toimintatapoja muutetaan, vaikutuksia on arvioitava ennalta huolella ja oltava myös valmiita jättämään muutos tekemättä"jatkaa ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen.

Toimenpiteitä järjestelmätasolla ja kohdennetusti kaikille ilmailun toimijaryhmille

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelman toimenpi­teet velvoittavat Traficomia ja ilmailun toimijoita. Pohja toimenpiteille tulee Euroopan Unionin lentoturvallisuusvirasto EASAn julkaisemasta Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelmasta (EPAS 2024 Edition) sekä ilmailun kansallisesta riskienhallinnasta. 

Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelma sisältää kohdennettuja toimenpiteitä kaikille ilmailun osa-alueille, kuten lentoyhtiöille, helikopteritoimijoille, lentoaseman pitäjille, lennonvarmistuksen palveluntarjoajille, lentokouluille ja maahuolintaan. Osa toimenpiteistä koskee järjestelmätasoa ja kohdistuu kaikille ilmailun toimijoille.

"Kansallisesti yhteistyötä tehdään paljon ilmailun toimijoiden kanssa uhkien tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja toimenpidetarpeiden määrittelyssä. Toimijat ovat oleellinen tietolähde jokapäiväisen operoinnin turvallisuusasioista", korostaa FASP-koordinaattori Heli Koivu

Huomio väsymyksenhallintaan ja sen valvontaan

Suunnitelman väsymyksenhallintaa koskevan toimenpiteen tavoitteina ovat tarkastajien osaamisen lisääminen, luotettavan kuvan saaminen organisaatioiden väsymyksenhallinnan toimivuudesta ja tehokkuudesta sekä EASA:n jäsenvaltioiden keskinäisen yhteistyön ja harmonisoinnin lisääminen väsymyksenhallinnan valvonnan osalta.

Raportoinnin toimenpiteissä kiinnitetään huomiota raportointiaktiivisuuden lisäksi mm. poikkeamaraporttien laadun parantamiseen. Laadukas turvallisuustieto on avainasemassa, kun organisaatiot ja viranomaiset analysoivat tapauksia ja määrittävät tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. 

Kybertoimenpiteillä valmistaudutaan tulevan kahden vuoden aikana sovellettavaksi tulevan EU-sääntelyn käyttöönottoon. Kybertyössä tärkeää on myös varmistaa ilmailuviranomaisen ja ilmailun toimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan vahva suorituskyky muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

johtaja Jari Pöntinen, jari.pontinen@traficom.fi, p. 029 534 6071
johtava asiantuntija, FASP-koordinaattori, Heli Koivu, heli.koivu@traficom.fi, p. 029 534 6200