Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuntien ja muiden toimijoiden on jälleen mahdollista hakea hankeavustuksia kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen. Liikkumisen ohjauksen avustuksilla halutaan edistää muun muassa kestäviä matkaketjuja ja lasten ja nuorten kestävää liikkumista sekä vauhdittaa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaa kunnissa. Tieliikenteen turvallisuuden hankehaussa haetaan uusia keinoja muun muassa pyöräliikenteen turvallisuuden parantamiseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut vuosittaiset liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden valtionavustushaut. Hankeavustuksia voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Hankeavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hankkeen kustannuksista. Hakemukset tulee jättää viimeistään 30.11.2023.

Liikkumisen ohjaus kannustaa kestävään liikkumiseen

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina myönnetään yhteensä noin miljoona euroa, joista noin 250 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmiin ja noin 130 000 euroa on tarkoitettu hankkeisiin, joissa edistetään pyöräilyä. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista mm. neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Avustettavien hankkeiden tulosten ja menetelmien tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksia toivotaan vuodelle 2024 erityisesti seuraavista teemoista:

 1. Lasten ja nuorten liikkumisen ohjaus

  Lisäämällä kestävää liikkumista lasten ja nuorten arkeen lisätään myös fyysistä aktiivisuutta. Kävellen tai pyöräillen tehdyt arkimatkat päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin lisäävät huomattavasti liikettä päivään. Myös joukkoliikenteen käyttö alkaa useimmiten kävelyllä tai pyöräilyllä pysäkille ja lisää näin aktiivisuutta ja askeleita päivään. Teemassa rahoitetaan hankkeita, joissa edistetään lasten ja nuorten kestävää liikkumista arjen matkoilla liikkumisen ohjauksen keinoin.
   
 2. Kestävät matkaketjut

  Kestäviä kulkumuotoja yhdistelevät matkaketjut pitäisi tehdä mahdollisimman helpoiksi ja sujuviksi. Näin ne olisivat kilpailukykyinen vaihtoehto omalla autolla liikkumiselle. Arjen matkaketjujen lisäksi teeman sisällä voidaan rahoittaa hankkeita, jotka edistävät matkailun ja vapaa-ajalla tehtävien matkojen kestävyyttä.

 3.  Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat

  Teemassa rahoitetaan seudullista kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista, strategisen tason suunnittelua, esimerkiksi seudullisen kestävän liikkumisen toimenpidesuunnitelman tai strategian laadintaa.

 4. Liikkumisen ohjaus infrahankkeissa

  Teeman hankkeissa tulee tarkastella, miten liikkumisen ohjauksen keinoja voidaan hyödyntää, kun uudet tai merkittävästi saneeratut kestävän liikkumisen infrakohteet (esim. pyöräpysäköinti, pyöräkatu, jalankulku- tai pyöräilyväylät) otetaan käyttöön. Teemassa voidaan myös rahoittaa hankkeita, joissa kehitetään sitä, miten kestävä liikkuminen huomioidaan osana työmaan aikaista toimintaa.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmilla vauhtia kuntien kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöhön 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin tarkoitettu avustus on suunnattu kunnille ja kuntayhtymille. Edistämisohjelmissa tulee tarkastella kävelyä ja pyöräliikennettä kokonaisvaltaisesti, huomioiden muun muassa kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edellytykset (yhdyskuntarakenne ja erilaisten palveluiden sijoittuminen), olosuhteet, liikkumisen ohjauksen toimenpiteet ja kävelyn ja pyöräliikenteen seuranta. 

Ohjelmia on tärkeää laatia ja toimenpiteitä suunnitella poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Pyöräliikenne, uusien ratkaisujen vaikutukset ja erityisryhmien liikkuminen turvallisuuden hankehaun teemoina

Liikenneturvallisuuden hankeavustuksiin on varattu 200 000 euroa. Monissa kunnissa tavoitellaan pyörällä tehtävien matkojen lisääntymistä henkilöautoilun sijaan, olipa kyse sitten hyvinvoinnin edistämisestä, kestävästä kehityksestä, ilmastotyöstä tai liikennejärjestelmän kehittämisestä. Samalla on kuitenkin tarpeen varmistaa, että myös pyöräliikenteen turvallisuus paranee, ja siksi se on yksi hankehaun teemoista tänä vuonna. 

Iäkkäiden liikkumisen turvallisuus ja esteettömyys ovat olleet liikenneturvallisuuden hankeavustushaun teemana aiemminkin. Nyt toivotaan paneutumista laajemmin eri tavoin liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden liikkumisen turvallisuuskysymyksiin.

Liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka voivat liittyä esimerkiksi liikenneympäristön muotoiluun, valaistukseen tai liikenteenohjaukseen. Hankeavustuksilla halutaan koota kokemuksia ja tietoa uusien ratkaisujen vaikutuksista.

Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Infotilaisuus hankehauista 13.10.2023

Traficom järjestää infotilaisuuden avautuneiden hankehakujen teemoista ja menettelyistä 13.10. klo 10-11. Tilaisuus järjestetään Teamsillä. 

Lisätietoja

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset:
erityisasiantuntija Michaela Sannholm, p. 029 534 6715, michaela.sannholm@raficom.fi

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat:
erityisasiantuntija Kati Hyvärinen, p. 029 534 6704, kati.hyvarinen@traficom.fi

Liikenneturvallisuuden hankeavustukset:
johtava asiantuntija Annu Korhonen, p. 029 534 5229, litu.valtionavustus@traficom.fi