Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Naantalin Velkualla sijaitsevalle vesialueelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen esityksen mukaisesti Naantalin Velkualla sijaitsevalle vesialueelle, Palvan eteläpuolelle rajoittuen Koirankari - Vähä-Haisko - Lailuoto linjalta Heilusalmeen ja Jukkonraumaan.

Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta lukuun ottamatta koske työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon käyttöä eikä vaikeasti liikuntavammaisen henkilön vesikulkuneuvon käyttöä, ellei päätöksessä erityisen painavasta syystä toisin määrätä. Virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätön vesikulkuneuvolla liikkuminen on sallittu kiellosta tai rajoituksesta huolimatta.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 17.6.2024 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 19.4.-26.5.2024

Kuulutus on julkaistu 19.4.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen 

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

asiantuntija Sini Sirén
p. 029 534 5444
sähköposti: sini.siren@traficom.fi