Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom pyytää ilmailun sidosryhmiltä lausuntoa AIRAC-päivämäärälle 18.4.2024 esitetyistä ja suunnitelluista ilmatilamuutoksista 22.11.2023 mennessä.

Tänä vuonna määräpäivään mennessä ilmatilan muutosesityksiä esittivät seuraavat organisaatiot/tahot:

 • Fintraffic Lennonvarmistus Oy
 • Puolustusvoimat
 • Suomen Ilmailuliitto / Vesilentokerho ry
 • Immolan lentopaikka - EFIM / Imatran lentokentän kannatusyhdistys ry
 • Aii Airspace Design / Sodankylän lentopaikka - EFSO
 • Nummelan lentopaikka - EFNU / Nummelan Lentopaikkayhdistys ry
 • Pyhtään lentopaikka - EFPR

Muutosehdotuksia UAS-ilmatilavyöhykkeisiin

Useat eri organisaatiot esittivät ovat esittäneet myös muutoksia myös UAS-ilmatilavyöhykkeisiin, mutta niiden suunnittelusta vastasi yksinomaan Traficom. , eikä Muutoksianiitäei ole esitettynä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n toimittamassa muutosesityksessä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyysi 23.5.2023 Fintraffic Lennonvarmistus Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin esitysten mukaisten ilmatilamuutosten toteuttamiseksi AIRAC-voimaantulopäivämäärällä 18.4.2024.

Ilmailulain 109 §:n mukaisesti Fintraffic Lennonvarmistus Oyyhtiö kutsui kaikki ilmatilamuutoksia esittäneet organisaatiot ja /tahot ilmatilapaketin suunnittelukokouksiin ja  ja huomioi suunnitteluprosessin yhteydessä myös muiden ilmatilan käyttäjien ilmatilan käytön tarpeet. Kaikkia esitettyjä ilmatilamuutoksia ei kuitenkaan ryhdytty toteuttamaan ja ne eivätkä ne näy Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n Traficomille 5.10.2023 toimittamassa ilmatilapaketissa AIRAC-päivämäärälle 18.4.2024.

Ilmatilan muutosprosessiin aikataulut

Ilmailutiedon eheyden ja laadun varmistamiseksi, varmistamiseksi sekä AIRAC-julkaisuaikataulutuksessa noudatettavien aikarajojen pitämiseksivarmistamiseksi, ilmatilan muutosprosessissa noudatetaan seuraavia aikarajoja: 

 • Traficomin päätös ilmatiloista / Tieto AIS:lle julkaistavista säädöspohjaisista ilmatiloista 17.11. -1.12.2023. 
 • ASM-toimintakäsikirja lausuntokierroksella 12.1. - 9.2.2024 (alustava aikataulu). 
 • AIP:n julkaisupäivä 15.2.2024.
 • Uusi ilmatila ja säädökset astuvat voimaan 18.4.2024.
 • Traficomin päätös ilmatiloista / Tieto AIS:lle julkaistavista säädöspohjaisista ilmatiloista 17.11. -> määräpäivä 1.12.2023. 

Esitetyistä ilmatilamuutoksista käynnistyy myös seuraavat säädöshankkeet, joista on erilliset lausuntopyynnöt: 

 • Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014), josta Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää erillisen lausuntokierroksen
 • Traficomin ilmailumääräykset, joista Traficom järjestää myös erilliset lausuntokierrokset määräyskohtaisesti: 
  • Ilmailumääräys OPS M1-17 Radiovyöhykkeet (TRAFICOM/550659/03.04.00.00/2023) 
  • Ilmailumääräys OPS M1-28 - Vaara-alueet (TRAFICOM/552453/03.04.00.00/2023) 
  • Ilmailumääräys OPS M1-29 - UAS-ilmatilavyöhykkeet (TRAFICOM/460416/03.04.00.00/2022) 
  • Ilmailumääräys OPS M1-31 - Transponderivyöhykkeet (TRAFICOM/551238/03.04.00.00/2023)

Lisätietoja

Ylitarkastaja, Mika Saalasti, mika.saalasti@traficom.fi, p. +358295346108