Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen huomattavan markkinavoiman (HMV) analyysistä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tarkastellut uudelleen kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen markkinoiden kilpailutilanteen. Lausunnot markkina-analyysiluonnoksesta tulee antaa viimeistään 10.5.2024.

Traficom arvioi markkina-analyysissä kiinteän verkon tiedonsiirtopalvelujen vähittäismarkkinoiden kilpailutilannetta ja niihin liittyvien merkityksellisten tukkumarkkinoiden huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyn tarvetta.

Erityisesti virasto pyytää markkinatoimijoita kertomaan oman näkemyksensä markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä.

Myöhemmin tämän markkina-analyysin lausuntopyynnön jälkeen virasto järjestää lausuntopyynnön HMV-päätösluonnoksista. 

Pyydämme toimittamaan lausuntonne Traficomiin viimeistään perjantaina 10.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Voitte toimittaa lausuntonne myös salattuna sähköpostina: Ohjeet salatun viestin lähettämiseen .

Pyydämme merkitsemään lausuntoonne asian diaarinumeron TRAFICOM/17229/ 11.06.00/2020. Lisäksi pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Jos lausuntoonne sisältyy salassa pidettäviä tietoja, pyydämme toimittamaan siitä sellaisen julkisen versio, josta salassa pidettävät tiedot on peitetty tai poistettu. Jos lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä.

LISÄTIETOJA

Johtava asiantuntija Martin Andersson, p. 029 5390 518, martin.andersson@traficom.fi

Erityisasiantuntija Annina Lehtonen, p. 029 5390 636, annina.lehtonen@traficom.fi