Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö määräyksen käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä luonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä määräyksen luonnoksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä määräyksen luonnoksesta 15.1.2024 mennessä. Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta määräyksen lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä TRAFI/57058/03.04.02.00/2015 määräykseen tehtävien muutosten johdosta.

Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä ERA, on Euroopan komission toimeksiannosta selvittänyt jäsenvaltioiden kansallisen sääntelyn suhdetta Euroopan unionin sääntelyyn. ERA on todennut, että määräyksen TRAFI/57058/03.04.02.00/2015 kohta 2.5 Junan kokonaisuus ei ole sallittu kansallinen sääntö ja se tulee kumota.

Määräysteksti myös samalla ajantasaistetaan säädösviittausten ja täytäntöönpanomenettelyjen osalta. Lisäksi määräyksen vaihtotyön suorittamiseen liittyvää kohtaa päivitetään vastaamaan unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä, mitä avataan tarkemmin määräyksen perustelumuistiossa.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi -palvelussa tai toimittaa sen Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023.

Määräyshankkeen aloittamisesta ja lausuntopyynnön julkaisemisesta on myös tiedotettu sähköpostitse liikennöinti- ja kelpoisuusasioiden -yhteistyöryhmän jakelulistalla olevia.

 

Lisätietojen antajat:

Johtava asiantuntija Jari Nieminen, sähköposti jari.nieminen(at)traficom.fi; puh. 029 534 6829

Lakimies Ilona Heiskanen, sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536