Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Moottorikäyttöiset ilma-alukset hinauskäytössä (AIR M2-19)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja muutoksista määräykseen AIR M2-19, Moottorikäyttöisille ilma-aluksille asetettavat vaatimukset hinaustoiminnassa. Lausuntoaika päättyy 20.10.2023.

Määräyksen mukaisia hinauskytkinasennuksen lujuusvaatimuksia ehdotetaan muutettaviksi siten, että lujuus mitoitettaisiin hinattavan purjelentokoneen painon sijaan vaihtoehtoisesti pakkomurtovarokkeen lujuuden perusteella. Kyseisestä vaatimuksesta on jouduttu toistuvasti myöntämään poikkeuslupia, koska se johtaisi usein kohtuuttoman suuriin lujuusvaatimuksiin, jotka poikkeavat nykyisistä eurooppalaisista standardeista. Myös muilta osin määräyksen vaatimuksia on linjattu EASAn CS-22-standardiin. Lisäksi määräysmuutoksessa on otettu soveltuvin osin huomioon mainoshinaus, jolla voi olla vaikutusta ilma-aluksen ohjausominaisuuksiin. 

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksista 20.10.2023 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/91177/03.04.00.00/2023 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6234
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039