Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta 15.1.2024 mennessä. Rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen lausuntopyyntö on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Rautatieyrityksen toimilupaa koskevalla määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys rautatieyrityksen toimiluvan hakemisesta TRAFICOM/171879/03.04.02.00/2019, koska voimassa olevaan määräykseen tullaan sisällyttämään toimiluvan omaavien rautatieyritysten vastuuvakuutusten vähimmäismäärää koskevat asiat. Rautatieyritysten toimilupiin liittyvien vastuuvakuutusten vähimmäismääristä ei ole nykyisin selkeästi säännelty.

Muiden rautatieliikenteen harjoittajien osalta vastuuvakuutusten suuruus määriteltäisiin edelleen ohjetasolla. Liikenne- ja viestintävirasto on antanut ohjeen rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutuksesta TRAFICOM/274023/03.04.02.01/2019, jossa kuvataan suositeltavia vastuuvakuutuksen vähimmäismääriä riippuen liikennöintitavasta ja -laajuudesta.

Määräykseen tehtävillä muutoksilla on tarkoitus luoda selkeä sääntelykehys, jonka mukaisesti toimiluvan omaavia rautatieyrityksiä voidaan velvoittaa hankkimaan määräyksessä edellytetty vastuuvakuutus kattamaan heidän toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Määräyksen myötä ei kuitenkaan tehdä muutoksia jo nykyisin ohjeistettuihin vastuuvakuutusten määriin.

Määräyksellä vahvistetaan jatkossa uusilta rautatieyrityksiltä vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä, minkä on tarkoitus edistää toimijoiden yhdenmukaista kohtelua ja selkeyttää rautatieyritysten markkinoilletuloa.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelu.fi -palvelussa tai toimittaa sen Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/468998/03.04.02.00/2023.

Määräyshankkeen aloittamisesta ja lausuntopyynnön julkaisemisesta on myös tiedotettu sähköpostitse toimiluvan omaavia rautatieyrityksiä ja rautatiealan sääntelyelintä.

Lisätietojen antajat:

Johtava asiantuntija Jari Nieminen, sähköposti jari.nieminen(at)traficom.fi; puh. 029 534 6829

Lakimies Ilona Heiskanen, sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536