Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lentoestelupahakemukseen ei tarvitse liittää enää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lausuntoa

Ilmailulaki muuttuu 1.10.2023 lentoesteiden osalta. Jatkossa lentoestelupahakemukseen ei tarvitse enää liittää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lausuntoa aiotusta lentoesteestä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausunnot lupahakemuksen saatuaan.

Lentoeste voi olla mikä tahansa maasta kohoava kohde, joka saattaa häiritä lentoliikennettä tai ilmailua palvelevia laitteita. Siitä, missä tapauksissa esteelle tulee hakea lentoestelupaa, on säädetty ilmailulain 158 §:ssä, jonka muutos astuu voimaan 1.10.2023.

Aiemmin lentoestelupaa varten hakijan tuli pyytää ensin ilmaliikennepalvelujen tarjoajan (Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n) lentoestelausunto.  Jatkossa Traficom pyytää lausunnot aiotusta lentoesteestä, kun on vastaanottanut lentoestelupahakemuksen. 

Muuttuneen käytännön myötä lupahakemuksen käsittelyaika on noin 45 vuorokautta. Lupamaksu on Traficomin maksuasetuksen   mukainen. 

Traficom pitää 1.10.2023 alken yllä valtakunnallista lentoesterekisteriä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Pasi Takala, pasi.takala@traficom.fi, p.029 534 6121