Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenneluvan haltijoiden ja palveluntarjoajien vuosimaksu laskutetaan helmikuussa 2024

Liikenneluvan haltijoilta ja palveluntarjoajiksi ilmoittautuneilta peritään vuosimaksu. Jos liikennettä ei enää harjoiteta, tarpeeton liikennelupa tai ilmoittautuminen kannattaa perua. Vuosimaksu peritään 1.1.2024 liikenneasioiden rekisterissä olevilta luvanhaltijoilta ja palveluntarjoajilta.

Liikenneluvista perittäviä suoritemaksuja ei ole vielä vahvistettu vuodelle 2024, mutta luvanhaltijoilta perittäväksi vuosimaksuksi on esitetty 100 euroa ja palveluntarjoajilta perittäväksi vuosimaksuksi 35 euroa.

Luvanhaltijoilta ja palveluntarjoajilta perittävä vuosimaksu

Vuosimaksu peritään kaikilta niiltä taksi-, henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoilta, joilla on voimassa oleva liikennelupa 1. tammikuuta 2024. 

Vuosimaksu peritään myös palveluntarjoajilta (tavaraliikenne, välitys- ja yhdistämispalvelut), joiden ilmoittautumista koskeva rekisterimerkintä on voimassa 1. tammikuuta 2024. 

Vuosimaksu on yrityskohtainen eikä yrityksen voimassa olevien liikennelupien määrä vaikuta maksun suuruuteen. Jos yrityksellä on voimassa sekä taksi-, henkilö- että tavaraliikennelupia, maksu peritään yritykseltä vain yhden kerran. 

Palveluntarjoajan vuosimaksua ei peritä, jos yrityksellä on voimassa oleva liikennelupa.

Lupiin tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun

Liikennelupaan sen voimassaoloaikana tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun, eikä niistä peritä erillistä maksua. Sama koskee myös ilmoittautumiseen tehtäviä muutoksia. Tällainen maksuton muutos on esimerkiksi liikenteestä vastaavan henkilön muutos. 

Lisäksi vuosimaksuilla katetaan luvanhaltijoihin kohdistettavan valvonnan kustannukset sekä muuta liikennelupiin ja liikenteenharjoittajiin liittyvää hallinnollista ylläpitoa liikenneasioiden rekisterissä.

Tarpeeton liikennelupa tai palveluntarjoajaksi ilmoittautuminen kannattaa perua 31.12.2023 mennessä

Jos yritys ei enää harjoita toimintaa ja haluaa välttyä vuosimaksun perimiseltä, sen kannattaa pyytää tarpeettoman liikenneluvan tai ilmoittautumisen peruuttamista. 

Vuosimaksua ei peritä, jos luvan tai ilmoittautumisen peruuttamista koskeva pyyntö tulee vireille Traficomissa viimeistään 31.12.2023, ja jos luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoitetaan myös päättyvän viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jos lupa tai ilmoittautuminen on voimassa maksun määräytymishetkellä 1.1.2024, maksu peritään, vaikka luvan tai ilmoituksen nojalla ei harjoitettaisi toimintaa. 

Vuosimaksua ei myöskään palauteta tai hyvitetä, jos yrityksen toiminta päättyy taikka luvan tai ilmoittautumisen peruuttamista pyydetään jossain myöhemmässä vaiheessa maksun määräämisen jälkeen.

Peruuttamispyynnön voi tehdä helposti sähköisessä asioinnissa. Luvan peruuttamispäätöksestä ja rekisterimerkinnän poistamisesta ei peritä maksua. Palvelulähdöt löytyvät Traficomin Digikaistalta:

Lisätietoja

Liikennelupaneuvonta, puh. 029 534 5181 (arkisin 8.00 – 16.15), liikenneluvat@traficom.fi