Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa rautatiejärjestelmässä (TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023) koskevan määräyksen. Määräys on tullut voimaan 26.3.2024.

Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä päivitetään ja kumotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä (TRAFI/57058/03.04.02.00/2015) määräykseen tehtävien muutosten johdosta. 

Vanhan määräyksen päivitystarve on syntynyt erityisesti sen johdosta, kun Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä ERA, on Euroopan komission toimeksiannosta selvittänyt jäsenvaltioiden kansallisen sääntelyn suhdetta Euroopan unionin sääntelyyn. ERA on todennut, että määräyksen TRAFI/57058/03.04.02.00/2015 kohta 2.5 Junan kokonaisuus ei ole sallittu kansallinen sääntö ja se tulee kumota.

Määräysteksti saatettiin myös samalla ajan tasalle säädösviittausten ja täytäntöönpanomenettelyjen osalta. Lisäksi määräyksen muitakin kohtia päivitettiin vastaamaan unionin lainsäädäntöä muun muassa vaihtotyön suorittamisen ja junan takapään ilmaisun osalta.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Jari Nieminen, sähköposti jari.nieminen(at)traficom.fi

lakimies Ilona Heiskanen, sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi