Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jolla vahvistettaisiin Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) painos vuosille 2025-2026. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

ICAO-TI:n standardit saatetaan voimaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä, jonka antamiseen on säädetty valtuudet vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (541/2023). Määräykseen OPS M1-18 liitetään ICAO-TI:n uusin painos suomen- ja ruotsinkielisinä käännöksinä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mia Sucksdorff, mia.sucksdorff(at)traficom.fi, puh. 029 534 6068
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, anu.hakkinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7106