Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyshankepäätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana merellä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut määräyshankepäätöksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana merellä.

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat tekniset määräykset on annettu IMDG-säännöstössä, joka on SOLAS-yleissopimuksen liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määritelty säännöstö. Traficomin määräyksellä annetaan kansallisesti IMDG-säännöstöä vastaavat määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (541/2023) nojalla.

IMDG-sopimusta on sovellettu tähänkin saakka meriteitse tapahtuvassa vaarallisten aineiden kappaletavaran kuljetuksessa. Meriteiden vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä sääntely perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, eikä kansallisia lisävaatimuksia ole tarkoitus ottaa määräykseen. Määräyksellä kuljetuksessa noudatettavat kansainväliset vaatimukset ovat toimijoiden saatavilla kotimaisilla kielillä.

Määräystä valmistellaan talven 2023 aikana ja sen on tarkoitus tulta voimaan keväällä 2024. Sidosryhmillä on mahdollisuus antaa kirjalliset lausunnot määräysluonnoksesta lausuntokierroksella, jonka alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Miina Grönlund, miina.gronlund@traficom.fi, p. 029 534 5267

erityisasiantuntija Matti Mämmi, matti.mammi@traficom.fi, p. 029 534 7334